มากกว่า 5 ปี ที่ผ่านมา -

​​ ซูเปอร์บอส 4.0 กับ 9 กลเม็ด มัดใจลูกน้อง

38

​​"ซูเปอร์บอส 4.0" กับ 9 กลเม็ด มัดใจลูกน้อง

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

ในการทำงานทุก ๆ องค์กร "บทบาทของเจ้านาย" ซึ่งเสมือนแม่ทัพที่จะต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรและทีมไปสู่ความสำเร็จ หากจะให้คำนิยามของ "Super Boss" เป็นเจ้านายที่สามารถมัดใจและได้ใจลูกน้อง พร้อมทำงานเต็มที่แบบไม่มีเงื่อนไข "แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป" ขอส่ง 10 วิธีมัดใจลูกน้อง ที่เจ้านายต้องมี เพื่อให้ลูกน้องรัก เคารพ และพลีกายพลีใจแบบจงรักภักดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

1.มีความยุติธรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ เจ้านายที่ดี คือ ต้องมีความยุติธรรม คุณธรรม ทั้งในการตัดสินใจปัญหา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคน การลงโทษหรือให้รางวัล ชมเชยหรือติเตียน เพราะไม่มีใครชอบเจ้านายที่ไม่ยุติธรรม ลำเอียง

2.ต้องชัดเจนไม่เปลี่ยนไป-มา ในส่วนของการสั่งงานชัดเจน ไม่กลับไปกลับมา เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้นำ และเป็นทัศนคติที่ขาดไม่ได้ของเจ้านาย หากคุณต้องการให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็ว และงานมีคุณภาพสูง รวมถึงการสั่งงานชัดเจน ไม่กลับไปกลับมา เพื่อให้ลูกน้องทำงานอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนอีกด้วย

3.แก้ไขปัญหาได้ดี กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบในผลลัพธ์ ในสถานการณ์การทำงานเมื่อเกิดปัญหา "เจ้านาย" ในฐานะผู้นำ ต้องคนคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที เพราะเมื่อเกิดปัญหา ถ้าแก้ไขเร็วเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ดี นอกจากนี้ การเตรียมแผนการรับมือกับสถานการณ์ ก็มีอีกหนึ่งสิ่งเพื่อผลลัพธ์ที่สำเร็จ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเจ้านาย เป็นแบบอย่างที่ดีที่ลูกน้องต้องยึดถือ

4.นักวางแผนสู่ความเร็จ กลยุทธ์ไม้เด็ดของนักวางแผน เป็นการกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้ในการบริหารคน ประกอบด้วย การวางแผนงาน ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางเพื่อนำไปสู่ความเร็จ ถ้าหากไม่มีการกำหนดแผนที่ชัดเจน ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่รู้จะเดินไปในทิศทางไหน ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์อย่างมีแบบแผนจึงมีความสำคัญมาก

5.ปลุกปั้นพลัง ทำงานร่วมกับลูกน้อง การทำงานที่เรียกว่า Team Work เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้านายและลูกน้อง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเหนียวแน่น หากองค์กรใดจะเห็นและได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับเจ้านาย เฉพาะการประชุมอย่างเดียว ความแน่นเฟ้นในทีมก็จะเกิดไม่ได้ แต่ถ้าเจ้านายมีความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกน้อง จะทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพ และความสามารถของลูกน้อง

6.เป็นผู้เสียสละ ไม่เอาเปรียบลูกน้อง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกน้อง ส่วนนี้นับเป็นอีกข้อที่สำคัญในฐานะเจ้านาย ความเสียสละและไม่เอาเปรียบ ทำให้ลูกค้าไม่นับถือ เพราะไม่ได้ให้ใจในการทำงาน การที่จะได้ใจลูกน้องจะต้องมีคุณสมบัตินี้ นอกจากนี้ ยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกน้อง เพราะในอนาคตทุกคนต้องเติบโตก้าวสู่หัวหน้า เจ้านายซึ่งจะมีต้นแบบคุณภาพให้ภาคภูมิใจ

7.สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้น จะช่วยให้รูปแบบการทำงานและความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตัวเองต่อไป

8.สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพลูกน้อง บทบาทของเจ้านาย ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพที่แท้จริง หรือ ศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้องสามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกด้วย

9.มีเหตุผลไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ การใช้อารมณ์ตัดสินการทำงานโดยขาดเหตุและผล ถือเป็นการใช้อำนาจในฐานะเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองเสมือนทาส และต้องทำตามใจเจ้านาย นอกจากนี้ การสั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบก็ไม่ควร

หากคุณเป็นเจ้านายที่ต้องมัดใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้อง 9 กลเม็ดนี้ ถ้าคุณมี คือ "Super Boss" ที่จะทำให้ลูกน้องอยากทำงานเป็นให้ใจเกิน 100% การเปิดรับฟังปัญหาและมุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชานับเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ รวมถึงการส่งเสริมลูกน้องให้มีความก้าวหน้า เพื่อนำพาองค์กรและธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายสายพันธุ์ไหน กลเม็ดนี้ใช้ได้แน่นอน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency"ซูเปอร์บอส 4.0" กับ 9 กลเม็ด มัดใจลูกน้อง