ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

คนไม่มีประสบการณ์ตรง อยากเปลี่ยนสายงาน เป็นไปได้ที่นี่

10

​คนไม่มีประสบการณ์ตรง อยากเปลี่ยนสายงาน เป็นไปได้ที่นี่

หากการทำงานตรงสายไม่ตอบโจทย์ชีวิต หรือการทำงาน การเปลี่ยนสายงานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่จำเป็นต้องพิจารณาในหลายองค์ประกอบ เพราะบางสายงาน จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทางหรือใบรองรับ ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะเปลี่ยนสายงาน

1. เปลี่ยนสายงานภายในองค์กร วิธีนี้อาจง่ายกว่าการเริ่มเปลี่ยนสายงานในบริษัทใหม่ เพราะการเปลี่ยนสายงานภายในนั้นหมายถึงทางผู้บริหารเห็นถึงความสามารถและทักษะที่ทำให้เราทำงานข้ามสายได้ อีกทั้งการทำงานในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยอาจจะช่วยทำให้การทำงานไม่กดดันจนเกินไปอีกด้วย

2. เปลี่ยนสายงานโดยพิจารณาจากความสามารถ ความสนใจ ในการทำงานบางสายงาน หากเรามีทักษะพิเศษ จะช่วยให้เราได้เปรียบในการทำงานมากขึ้น เช่น ในกลุ่มงานขาย หากเรามีทักษะด้านการเจรจา การโน้มน้าวก็จะทำให้เราเติบโตในอาชีพได้ไม่ยาก หรือบางคนอาจจะมีความสนใจในเครื่องยนต์ หากเปลี่ยนสายไปขายรถยนต์ก็อาจจะได้ไม่ยาก

3. หาประสบการณ์โดยการทดลองทำงานจริง เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยเลยว่าการเปลี่ยนสายงานนั้นจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้าง การทดลองลงมือทำจริงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เราอาจให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง หรือเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ ช่วยให้คำแนะนำหรือชี้แนะได้

4. หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ สายงานบางสายสามารถเรียนรู้หรือฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นหากเรามีความพยายาม และตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างแน่วแน่ ก็สามารถเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน เช่น เราสามารถศึกษาหาความรู้ทางด้านโปรแกรมออกแบบได้ผ่านทางคอร์สเรียน หรือสามารถเรียนรู้ออนไลน์ผ่านทาง Youtube ก็ยังได้

อย่างไรก็ตามเราควรจะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะตามมาในการเปลี่ยนสายงานอย่างถี่ถ้วน หากมั่นใจว่าทำได้ดีจริงๆ ก็ควรเริ่มเสียแต่ตอนนี้ เพราะความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นได้

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, คนไม่มีประสบการณ์ตรง อยากเปลี่ยนสายงาน เป็นไปได้ที่นี่