ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

ตามล่าหา Talent สายงานการเงินและบัญชี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

12

​ตามล่าหา Talent สายงานการเงินและบัญชี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

สายงานการเงินและบัญชี เป็นสายงานหนึ่งที่สำคัญ และทุกองค์กรต้องมี จากประสบการณ์ในการหาบุคลากรสายบัญชีการเงินให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆมา งานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน รวมทั้งรายได้สูงมาก ถ้าทำในระดับบริหาร แม้บุคลากรด้านบัญชีการเงินจะมีอยู่มากมาย แต่ Talent ที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด คุณสมบัติของ Talent ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. การศึกษา ส่วนใหญ่จะจบด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน หลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรีก็เพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ ถ้าได้ผ่านบริษัทที่ให้โอกาสในการเรียนรู้งานด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน แต่ปัจจุบัน การจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ แต่ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

2. ประวัติการทำงานและผลงาน Talent ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย ควรอยู่ในแต่ละที่ประมาณ 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งมีประโยชน์มาก

3. บุคลิกภาพ และทัศนคติ การเป็นผู้บริหารสายบัญชีการเงินในปัจจุบัน บริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ Dynamic, Result Oriented, Challenging, Tough แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศ มักจะต้องการคนที่มี Vision, Mature, Smart และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่ลักษณะงานเหมือนกัน และในปัจจุบัน แม้จะเป็นองค์กรไทย แต่ก็ต้องการ Talent ที่พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

5. อายุ ปัจจุบันนี้การพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด คือ

อายุ 28 – 32 ปี - ระดับ Manager

อายุ 32 – 37 ปี - ระดับ Senior Manager

อายุ 38 – 42 ปี - ระดับ Director

อายุ 42 – 45 ปี - ระดับ C level , Top Management

นับได้ว่างานสายบัญชีและการเงินนั้นเป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก หากคุณจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทางสายงานนี้ บวกกับฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อให้คุณมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วน คุณก็สามารถเป็น Talent ได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ตามล่าหา Talent สายงานการเงินและบัญชี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร