ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

Work Hard กับ Work Smart ต่างกันอย่างไร

6

​Work Hard กับ Work Smart ต่างกันอย่างไร

การทำงานในปัจจุบัน คนทำงานมีความสามารถมากขึ้น ทำให้การแข่งขันยิ่งสูงมากขึ้นตามไปด้วย หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Work Hard กับ Work Smart กันมาบ้าง แมนพาวเวอร์ขออธิบายถึงความแตกต่างกันของสองอย่างนี้ ดังนี้

Work Hard หมายถึง การทุ่มเทในการทำงาน ซึ่งผลลับที่ออกมาอาจจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ได้ แต่การได้มาซึ่งผลลับนั้นๆ คุณต้องแลกกับการทำงานหนักมากจนเกินไป ซึ่งอาจส่งผล่อสุขภาพใจของคุณด้วย มาลองตรวจสอบตัวเองดูว่าเป็นคนทำงานหนักหรือเปล่าจากข้อสังเกตุดังนี้ คือ คุณเลิกงานดึก คุณหอบงานไปทำที่บ้าน คุณคิดว่างานสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคุณ จากข้อสังเกตนี้บ่งบอกได้ว่าคุณเข้าข่ายทำงานหนักเกินไปแล้ว

สาเหตุของทำงานหนักเกินไปอาจเกิดจาก

1. คุณบริหารเวลาไม่เป็น

2. มีปริมาณงานมากเกินไป คุณไม่ไว้ใจแบ่งงานให้กับผู้ร่วมงาน

3. คุณไม่เคยคิดวิเคราะห์งาน ไม่มีการวางแผนรูปแบบการทำงาน ทำงานแบบเดิมๆ หรือทำงานตามสั่ง

Work Smart หมายถึง การทำงานโดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดงานที่มีให้เป็นระเบียบ ซึ่งคนที่มีวิธีการทำงานแบบ Work Smart จะมีข้อสังเกตดังนี้

1. เข้างาน-เลิกงานเป็นเวลาตามออฟฟิศ ซึ่งอย่ามองว่าคนประเภทนี้ไม่ใส่ใจการทำงาน แต่พวกเขารู้จักแบ่งเวลาระว่างการทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างสมดุล

2. วิเคราะห์และจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน มีการวางแผนงานให้เป็นระบบ

3. บริหารเวลาให้เป็น มีการกำหนดระยะเวลาของงาน เพื่อจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ตามเป้าหมาย

4. ให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองและครอบครัวหลังเลิกงาน

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Work Hard และWork Smart

Work Hard

1. งานอาจไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

2. หัวหน้างานไม่ไว้วางใจให้บริหารงาน

3.ไม่มีเวลาพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ

4. สุขภาพเสื่อมโทรม

5. ไม่มีเวลาดูแลตัวเองและครอบครัว

Work Smart

1. งานสำเร็จตามเป้าหมาย

2. ได้รับคำชมและความไว้ใจจากหัวหน้างาน

3.ได้รับการประเมินผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจ

4. งานมีประสิทธิภาพ มีระบบระเบียบ

5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานไม่เครียด

6. เลิกงานตามเวลา มีเวลาว่างสำหรับพักผ่อน มีความสุขกับงาน เพื่อนร่วมงานและครอบครัว

จากที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้เราเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง Work Hard กับ Work Smart คุณอาจปรับตัวไม่ได้ในทันที ขอให้คุณให้เวลากับตัวเองในการปรับตัวและวางแผนในการทำงาน คุณอยากเป็นแบบไหน คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ​Work Hard กับ Work Smart ต่างกันอย่างไร