ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

ทัศนคติสู่การเป็นพนักงานดีเด่น (Role Model) ในองค์กร

16

​ทัศนคติสู่การเป็นพนักงานดีเด่น (Role Model) ในองค์กร

เราสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การยอมรับได้อย่างไรเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่ยาก

• เริ่มต้นจากเรามีทัศนคติที่ดีก่อนโดยเฉพาะกับองค์กร เนื้องาน เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงคนที่เราต้องติดต่อด้วย เราควรคิดและพูดในเชิงบวกอยู่เสมอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก

• สื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์แสดงความเห็นในเชิงพัฒนา ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นเล็กหรือเรื่องใหญ่ หากเกิดปัญหาก็ต้องพยายามหาทางออก

• มีวินัยและความซื่อสัตย์ แม้กระทั่งเรื่องของการขาดลามาสายก็สำคัญ และควรมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

• มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งมั่น จัดลำดับความสำคัญของงานให้ได้

• ฟังให้เยอะเข้าไว้ Present แต่พอดีไม่พูดมากไป

• เป็นที่พึ่งคอยให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงคอยดูแลสอนงานให้กับคนอื่นๆได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

• พัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องให้ใครสั่ง ขวนขวายเรียนรู้พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พยายามเรียนรู้งานใหม่ๆ อยากเก่งต้องพัฒนา

• ออนไลน์ให้น้อยลง ซึ่งในปัจจุบัน Social Network มีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เราควรใช้อย่างมีประโยชน์ อย่าใช้อย่างไร้ประโยชน์ จนทำให้เรา หมดประโยชน์

อันที่จริงยังมีอะไรดีๆ อีกเยอะที่เราสามารถจะนำมาพัฒนาตัวเองได้อีก ลงมือทำเลย บางอย่างต้องใช้เวลา ถ้าไม่เริ่ม ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แล้วในไม่ช้าคุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรอย่างแน่นอน

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,ทัศนคติสู่การเป็นพนักงานดีเด่น (Role Model) ในองค์กร