เกือบ 5 ปี ที่ผ่านมา -

คุณสมบัติสู่การเป็นลูกน้องที่เจ้านายรัก

23

​คุณสมบัติสู่การเป็นลูกน้องที่เจ้านายรัก

การเริ่มต้นการทำงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำงานรูปแบบไหน สิ่งสำคัญและหัวใจของการทำงานคือ “การเอาใจใส่” เพราะเมื่อมีความเอาใจใส่กับงาน นั่นคือการเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นลูกน้องที่เจ้านายรัก เพียงคุณสมบัติ 10 ประการที่เริ่มจากตัวคุณ

1. รับผิดชอบต่องาน เริ่มต้นจากการที่เรารู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย และหาแนวทางการทำงานให้กับตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เจ้านายวางไว้

2. สร้างทัศนคติเชิงบวก เพราะนี้คือปัจจัยที่สำคัญไม่ว่าคุณจะพบปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดี เราจะมองหาทางแก้ไขและเอาชนะทุกอุปสรรค

3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากเกิดปัญหาในการทำงานลองตั้งสติและหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน เพื่อนำแนวทางนั้นไปเสนอขอความคิดเห็น เพื่อลดการขอความช่วยเหลือจากเจ้านายในการแก้ปัญหาให้เราตลอดเวลา

4. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถตามทันสถานการณ์และเก็บเกี่ยวความรู้จากการติดตามข่าวเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการทำงาน

5. ให้เกียรติ การให้เกียรติหัวหน้างานโดยการเชื่อมั่นในการตัดสินใจ และเคารพในการทำงานซึ่งกันและกัน ไม่มีการเอาไปนินทาลับหลัง เพราะนี่ถือเป็นการให้เกียรติคนทำงานด้วยกัน

6. นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเราให้เกียรติ และเชื่อในการให้คำแนะของเจ้านาย สิ่งที่เราควรคอยเพิ่มเติมอยู่เสมอคือความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานใหม่ๆ เพื่อเป็นการเสนอแนวคิดในการทำงานและสร้างผลงาน

7. สร้างความมั่นใจ เมื่อเราสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายได้เต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาคือความไว้วางใจในการมอบหมายงานสำคัญในอนาคต

8. มีความขยันในการทำงาน ขยันในการทำงานหมายถึงการจัดการบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดกับปริมาณงานที่มีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถึงจะเรียกว่าขยันทำงานอย่างถูกต้อง

9. รายงานความคืบหน้า เมื่อได้รับมอบหมายและทำงานไปแล้วควรมีการรายงานถึงสถานการณ์การทำงานให้เจ้านายทราบเป็นระยะเพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของชิ้นงานที่กำลังจะเกิดขึ้น

10. การเชื่อมั่นในตัวเจ้านาย เราต้องให้ความเชื่อมั่นและเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย เพราะหากไม่เชื่อฟังหรือเชื่อมั่นกับแนวทางที่เจ้านายวางไว้ การถกเถียง ความไม่เข้าใจจะเกิดขึ้นทันที เราต้องสามารถสร้างความเข้าใจ หาแนวทางการทำงานที่พร้อมเดินไปด้วยกันเพื่อการสร้างผลงานที่ดีกว่า

นี่เป็นเพียง 10 คุณสมบัติในการสร้างความเชื่อมั่นและเดินก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานของลูกน้องที่เจ้านายรัก แต่การทำงานจริงนั้นทุกคนล้วนต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานหลากหลายรูปแบบ และนั่นคือความท้าทายในการทำงาน เพราะการออกแบบและวางรูปแบบการทำงานให้เหมาะทั้งตัวคุณและเจ้านายต่างหากคือการสร้างความสำเร็จให้กับชิ้นงาน

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, คุณสมบัติสู่การเป็นลูกน้องที่เจ้านายรัก