มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

การเตรียมบุคลิกภาพที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน

28

​การเตรียมบุคลิกภาพที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน

การเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งสำคัญ และสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ บุคลิกภาพของเราที่จะต้องไปพบกับผู้สัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคล หรือว่าที่หัวหน้างานของเรา บุคลิกภาพจึงเป็นภาพโดยรวมของบุคคลที่แสดงออกมาให้ผู้คนต่างๆ ได้สัมผัส ทั้ง ท่าทาง การพูด บุคลิกภาพทางอารมณ์ รวมไปถึงทัศคติ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ หรือนายจ้างของเรา

ดังนั้นบุคลิกภาพที่ดี ในที่นี้ขอแนะนำแนวทางปฏิบัติและแนวทางพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นสิ่งที่อาจจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สัมภาษณ์ของเราได้มากขึ้น ดังนี้

1.การแต่งกาย การแต่งกายถือเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างของเรา รวมถึงใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับวาระโอกาสและสถานที่ รวมถึงตำแหน่งที่เราสมัครด้วย เช่น บริษัทต้องการหาคนที่จะเป็นตัวแทนบริษัท เพื่อที่จะไปติดต่อประสานงานกับลูกค้า เราควรเลือกแต่งกายที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่น มีความเรียบร้อย กลิ่นกายไม่ควรให้ปรากฎ

2.กิริยาท่าทางต่างๆ กิริยาต่างๆ สามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัย ตั้งแต่เดินเข้าห้องสัมภาษณ์ การยกมือไหว้สวัสดี ไปถึงการนั่ง ที่บ่งบอกถึงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆ สามารถแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมกับผู้ใหญ่ หรือแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่พอดี หรือมากเกินไป เช่น การแกว่งแขน หรือยักไหล่ที่อาจจะทำให้คนอื่นมองว่าเรามั่นใจมากเกินไปจนอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราก้าวร้าว หรือ การเอามือล้วงกระเป๋า ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นมองว่าเราขาดความน่าเชื่อถือ หรือไม่มีความเคารพกับผู้สนทนา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

3.การใช้สายตาและคำพูด สายตาเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สนทนา รับรู้ว่าเราใส่ใจหรือสนใจกับข้อมูลที่ผู้สนทนาหรือผู้สัมภาษณ์ได้สื่อสารกับเรา รวมถึงสายตายังสามารถบ่งบอกถึงความมั่นใจ หรืออารมณ์ต่างๆในขณะนั้นๆ

ดังนั้นตาเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ คุณต้องสบสายตากับผู้สนทนา ไม่หลบ แต่ไม่ใช่การมองเพื่อต้องการเอาชนะ แต่ต้องเป็นการแสดงออกทางสายตาด้วยความรู้สึกใส่ใจกับผู้สัมภาษณ์ เป็นกันเอง พร้อมให้ความช่วยเหลือ หรือให้คำตอบ

การใช้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องใช้คำพูดให้ถูกกาลเทศะ หลายคนมีโปรไฟล์ที่ดี มีประวัติการศึกษาและการทำงานดี แต่อาจจะพลาดเวลามาสัมภาษณ์งานจากคำพูดของตัวเอง ด้วยคำพูดและน้ำเสียงที่สื่อออกมา เราอาจจะประหม่า ใช้คำพูดที่แสดงความไม่สุภาพ บางครั้งก้าวร้าว หรืออาจจะตอบไปโดยไม่ทันคิด สิ่งเหล่านั้นจะมีผลทำให้ผู้สัมภาษณ์ไม่ประทับใจเราก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าระหว่างเราอยู่ในช่วงเวลาสัมภาษณ์ เราควรตั้งสติก่อนตอบคำถาม และควรเตรียมคำตอบโดยคาดเดาคำถามต่างๆ ก่อนถึงวันสัมภาษณ์ เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์จริง เราจะได้ไม่เกิดอาการตื่นเต้นหรือประหม่า

สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวในข้างต้นนี้ เป็นบุคลิกภาพที่ส่งผลโดยตรงกับตัวเราเอง ถือเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่จะส่งเสริมความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ ซึ่งนั้นหมายความว่า เราอาจจะเป็นผู้ถูกเลือกในตำแหน่งงานที่เราต้องการ รวมไปถึงโอกาสอื่นๆ นอกจากการสัมภาษณ์งานเช่นกัน

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, การเตรียมบุคลิกภาพที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน