มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่

42

​เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่

ปัจจุบันการทำงานของคนเราพบว่ามากกว่า 40% ชีวิตของคุณอยู่กับการทำงาน ไม่ว่าเราจะอยู่ในบริษัทไหน จะเป็นพนักงานบริษัทในองค์กรเล็ก หรือใหญ่ การบริหารเวลา เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะพนักงานบริษัท หรือมนุษย์เงินเดือน การบริหารเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จะบริหารเวลาอย่างไรให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวคุณเองมากขึ้น

1. ปลุกสมอง และ เตรียมความพร้อมก่อนการทำงานโดยการตั้งสมาธิ และ สติ ก่อนทำงานในทุกๆ เช้า

2. กำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จของงานอย่างชัดเจน

3. ทำ To Do List จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน

4. กำหนดเกณฑ์ในการใช้เวลาในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างให้ชัดเจน

5. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่จะแบ่งเบาภาระการทำงานได้ดีที่เดียว เราสามารถมอบหมายงานให้คนอื่นทำจะเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน และเป็นเทคนิคการบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

6. แบ่งเวลาการทำงาน และ การพักผ่อนให้มีความสมดุลกัน

7.พยายามควบคุมเวลาในการประชุม ใช้เวลาประชุมให้น้อยที่สุด เน้นที่สาระสำคัญของประชุมแต่ละครั้ง พยายามไม่ให้นอกเรื่อง

8. การใช้โทรศัพท์ให้เป็น ต้องรู้จักปฏิเสธสาย หรือ พยายามหลีกเลี่ยงการพูดจาที่ไร้สาระมากเกินไป ควรใช้จิตวิทยาในการปฏิเสธเพื่อไม่ทำเกิดความขัดแย้ง

9. การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ โดย แบ่งออกเป็นหมวนหมู่ให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการค้นหา

10. การใช้เทคโนโลยีมาช่วย ในการทำงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ เว็ปออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดกระดาษและเป็นการรักษาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เทคนิคของการบริหารเวลาข้างต้น เป็นเพียงเทคนิค ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตการทำงานของคุณ หากคุณรู้จักการบริหารเวลาที่ดีแล้วนั้น 24 ชั่วโมงของคุณก็จะมากกว่าเวลาของคนอื่น หรือเรียกอีกอย่างว่า “เวลาคุณภาพ” ที่คุณออกแบบได้นั่นเอง