มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพกิจกรรม “การเสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่”

1

​​ประมวลภาพกิจกรรม “การเสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่”

​ประมวลภาพกิจกรรม “การเสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่” จัดโดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Population Fund (UNFPA) เพื่อให้เป็นเวทีการปรึกษาหารือระหว่างคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เรื่องความรู้และทักษะพื้นฐานรวมถึงสิทธิที่จำเป็น เพื่อรวบรวมชุดความรู้และทักษะไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ การเสริมพลังคนรุ่นใหม่และเยาวชนในวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยแรงงาน และการหาแนวร่วมการพัฒนาคนรุ่นใหม่กับภาคเอกชน ร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ โดย

• คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

• คุณชัยวัฒน์ อนุจารี ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป

• คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers

เตรียมพร้อมสู่ทักษะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกัน

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป
ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ
แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร
รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว
และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่
(Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา
แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี
ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ
รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency