ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา -

ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายจ้างชั้นนำด้านความเท่าเทียมของ LGBTQ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

Recognized As A Leading Employer For Lgbtq Equality For Fourth Consecutive Year

​Recognized as a leading employer for LGBTQ equality for fourth consecutive year