ประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมา -

Butterfly Effect สงครามรัสเซีย-ยูเครน สะเทือนตลาดงาน

Image 2022 05 17 T10 21 14

​​หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก หรือ Butterfly Effect ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยเหตุการณ์หนึ่ง สามารถส่งผลกระทบอันซับซ้อนหรือสร้างปรากฎการณ์ใหญ่อีกอย่างขึ้นมาได้ คล้าย ๆ กับวลี “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว” แต่สถานการณ์ความรุนแรงในยูเครนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา “ดอกไม้” ในที่นี้ก็คือชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกคร่าไปจากการโจมตี ขณะที่ “ดวงดาว” คือ talents หรือ ผู้มีศักยภาพในการทำงานที่ได้รับผลกระทบกันไปตาม ๆ กันจากการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ของบริษัทต่าง ๆ ทั้งในและนอกยูเครน