เกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปกับ 10 วิธีส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิ LGBTQ+

Image 2022 06 08 T08 40 36

อย่าลืมว่า…ไม่มีใครควรต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง

Pride Month ในเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมโดยปราศจากอคติ การแสดงจุดยืนสนับสนุน เป็นแนวร่วมกับกลุ่ม LGBTQ+ หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์ หรือเพศทางเลือกอื่น ๆ

สำหรับชาว LGBTQ+ นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมยินดีไปกับการเติบโตขึ้นทุกวันของชุมชนที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างออกไปจากที่ “ค่านิยมสังคมดั้งเดิม” กำหนดไว้ ในแง่มุมขององค์กรและธุรกิจต่าง ๆ Pride Month เป็นสิ่งย้ำเตือนว่าเราต้องเร่งมือในการสร้างพื้นที่ทำงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่ในเดือนนี้ แต่ตลอดปีและตลอดไป