11 เดือน ที่ผ่านมา -

​ความคุ้มครองทางกฎหมาย ถ้างานหายได้ชดเชยเท่าไหร่?

Image 2022 07 06 T09 20 09

ท่ามกลางการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก แม้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศของไทยได้ลดน้อยลงบ้างแล้ว แต่สภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติ ซึ่งส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน คือ หลาย ๆ ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องปิดกิจการหรือปรับจำนวนพนักงานลงอย่างเลี่ยงไม่ได้

จริงอยู่ที่ว่า หากเลือกได้ องค์กรก็คงไม่ได้อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาลูกจ้างตัวน้อย ๆ ที่ต้องรับแรงกระแทกโดยตรงจากการว่างงานโดยไม่ทันได้ตั้งตัว สิ่งที่พอจะเยียวยาได้ตามกฏหมาย นั่นก็คือ "เงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง"

​​

แต่ !!! เชื่อว่าลูกจ้างหลายคน อาจจะยังไม่ทราบว่า หากตนเองถูกเลิกจ้างกะทันหัน ต้องได้รับค่าชดเชยตามกฏหมายเท่าไหร่? และลักษณะการถูกเลิกจ้างแบบไหนถึงสามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้?

​​

วันนี้แมนพาวเวอร์ได้สรุปออกมาอย่างเข้าใจง่ายๆ พร้อม Infographic มาฝากกันค่ะ

aw_เงินชดเชย900x500.jpg

เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องชดเชยให้เมื่อมีการเลิกจ้างพนักงาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิดใดๆ

 • ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

 • ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 3 เดือน

 • ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 6 เดือน

 • ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 8 เดือน

 • ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 10 เดือน

 • ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

​​

2. กรณีที่ถูกบอกเลิกจ้างกะทันหัน 

ในกรณีของการที่เราถูกเลิกจ้างโดยไม่บอกให้รู้ก่อนล่วงหน้าหรือบอกล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วัน นายจ้างนั้นจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่ม 1 เดือน

กรณีที่ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชย

 • ​​​ลาออกโดยสมัครใจ 

 • ทุจริตต่อนายจ้าง หรือความผิดอาญา

 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

 • ประมาทเลินเล่อจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง

 • ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน โดยที่นายจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้ว 

 • ละทิ้งการทำงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร

 • ได้รับโทษจำคุก หรือ ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

 • มีสัญญาจ้างที่กำหนดระยะเวลาจ้างงานที่แน่นอน

​​

แมนพาวเวอร์ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกจ้าง รวมถึงนายจ้างทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะ 😊

​​

แหล่งที่มา : TFAC