เกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์ชวนมารู้จักกับ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบความเหมาะสมทางอาชีพระดับโลก !!!

แบบทดสอบ, แบบทดสอบอาชีพ, เหมาะกับอาชีพอะไร, อาชีพไหนดี, แบบทดสอบบุคลิกภาพ, แบบทดสอบค้นหาตัวเอง, แบบทดสอบความถนัด, ความถนัด, ความถนัดทางอาชีพ, แบบทดสอบ MBTI, MBTI, Holland Code, แบบทดสอบในอนาคต, คุณเหมาะกับอาชีพอะไร

งานที่ทำอยู่ ดูเหมือนจะยังไม่ใช่ตัวเองซักเท่าไหร่เลย .. 🤔

ใครที่กำลังคิด กังวลในเรื่องนี้อยู่รึเปล่า ?

งานที่เคยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเรา กลับกลายเป็นยิ่งทำ ยิ่งรู้สึกว่าไม่ใช่

ก่อนหน้านี้ เราเคยแนะนำแบบทดสอบบุคลิกภาพตัวเองของ  Myers-Briggs Type Indicator หรือ แบบทดสอบ MBTI กันไปแล้ว และวันนี้สำหรับใครที่กำลังหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดทางไหน หรืออยากเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสายงานที่ทำดู เพื่อให้คุณรู้และเข้าใจความถนัดด้านอาชีพของตัวเอง แมนพาวเวอร์ชวนมารู้จักกับ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบความเหมาะสมทางอาชีพระดับโลก !!!

Holland Code คือ แบบทดสอบที่ Dr. John Lewis Holland นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน จาก Johns Hopkins University ผู้เป็นคนคิดทฤษฎีเรื่อง A Theory of Vocational Choice เป็นการเลือกอาชีพของบุคคลที่สะท้อนจากความชอบ หรือความสนใจของบุคคลนั้น ๆ เพราะทฤษฎีนี้เชื่อว่า "ผู้ที่เลือกทำงานในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับประเภทบุคลิกภาพของตนเองมักจะประสบกับความสำเร็จและมีความพึงพอใจในงานที่ทำสูง"

โดยทฤษฎีเสนอว่า มี 6 ด้านกว้าง ๆ ที่สามารถจำแนกอาชีพทั้งหมดได้ และสามารถใช้เพื่ออธิบายบุคคล บุคลิกภาพ และความสนใจของพวกเขา เช่น อาชีพการก่อสร้างคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับเครื่องมือหรือเครื่องจักร ผู้ที่มีความสนใจในสิ่งก่อสร้างมักจะเป็นคนที่ชอบลงมือทำและสร้างสรรค์ผลงานที่จับต้องได้ แบบทดสอบบุคลิกภาพนี้แบ่งอาชีพต่าง ๆ ตามความบุคลิกภาพและความสนใจออกเป็น 6 แบบ ดังนี้


1. Realistic(คนจริงจัง รักการปฏิบัติ)รักการปฏิบัติ ชอบอยู่กับสิ่งของหรือสัตว์ มากกว่าเรื่องความคิดหรือผู้คน ชอบเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้  เน้นความ Active เข้าใจอะไรที่ซับซ้อนได้ เช่น การแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ การดูแผนที่ อ่านพิมพ์เขียว การซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เก่งงานฝีมือ ทำอาหาร หรือการอบขนม

อาชีพที่เหมาะสม : วิศวกร, ช่างเทคนิค ,ช่างไฟ ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง, ช่างยนต์, นักสำรวจ, ช่างตัดเสื้อ, งานประมง, พนักงานป่าไม้, นักกีฬา, ครูสอนพละ, เทรนเนอร์, นักประดิษฐ์,

นักเดินเรือ, การขนส่ง

2. Investigative(นักวิชาการ)ชอบคิดวิเคราะห์ สังเกต ตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ปัญหา ใช้ทักษะทางปัญญา

อาชีพที่เหมาะสม : สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, นักเทคนิคการแพทย์, เภสัชกร, นักโบราณคดี, ครูสอนคณิต สอนวิทยาศาสตร์, นักสืบ, นักวิจัย, นักสถิติ, นักเคมี นักชีววิทยา นักฟิสิกส์,

นักดาราศาสตร์ นักสมุทรวิทยา นักธรณีวิทยา นักภูมิศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นักมานุษยวิทยา

3. Artistic (ศิลปิน)เจ้าแห่งไอเดีย ความเป็นตัวของตัวเอง ชอบการคิดนอกกรอบและออกแบบสร้างสรรค์ มีสุนทรียะ และรักความบันเทิง 

อาชีพที่เหมาะสม : ผู้กำกับการแสดง, ครูสอนภาษา, ผู้สื่อข่าว, ครูสอนการละคร, ครูสอนนาฏศิลป์, นักแปล, นักปรัชญา, ครูสอนดนตรี, นักดนตรี, นักโฆษณา, นักแสดง, งานในวงการบันเทิง,

นักประชาสัมพันธ์, ดีไซน์เนอร์, นักวิจารณ์, สถาปนิก, จิตรกร, นักแต่งเพลง, ช่างภาพ


4. Social (นักสังคม)ชอบพบปะผู้คนและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ให้ความรู้พูดคุย ช่วยเหลือผู้อื่น รักในการบริการ

อาชีพที่เหมาะสม : วิทยากร, นักสังคมสงเคราะห์, พนักงานบริการ, นักวิชาการ, พยาบาล, ครู, บรรณารักษ์, นักโภชนาการ, ล่าม, ไกด์ท่องเที่ยว, นักจิตวิทยา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, นักการทูต

5. Enterprising (กล้าคิดกล้าทำ) นักโน้มน้าวสายลุยที่ชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย พูดจาโน้มน้าวคนเป็น มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก 

อาชีพที่เหมาะสม : เจ้าของธุรกิจส่วนตัว, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, นักการตลาด, นายหน้า, นายธนาคาร, นักการเมือง, ทนายความ, ผู้พิพากษา, อัยการ, ไลฟ์โค้ช, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

6. Conventional (มีระเบียบแบบแผน)นักจัดการที่มีระบบแบบแผน มีความรับผิดชอบ ละเอียดถี่ถ้วน ชอบทำงานกับตัวเลข งานเก็บข้อมูล หรืองานที่ต้องการความเป็นระเบียบ

อาชีพที่เหมาะสม : บัญชี, เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ธนาคาร, รับราชการ, ผู้ช่วยบรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่สรรพากร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน, นักสถิติ,

ดูแลสต็อกสินค้า, พนักงานไปรษณีย์


🆓 สำหรับใครอ่านแล้วอยากรู้ว่าตัวเองได้รหัสอะไร เหมาะกับอาชีพไหน ลองไปทำแบบทดสอบกันได้ที่ http://personality-testing.info/tests/RIASEC/

ทำแบบทดสอบแล้ว อย่าลืมมาหางานกับแมนพาวเวอร์นะคะ มีงานหลากหลายตำแหน่งรอคุณอยู่ ! ❤

กำลังมองหางาน คลิกเลย 👉 https://www.manpowerthailand.com/jobs