มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

สร้างโปรแกรม "Upskill" พนักงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

upskill, reskill, พนักงาน, ลาออก, พนักงาน ลาออก, upskill พนักงาน, โปรแกรม, ดูแลพนักงาน, สวัสดิการ, สวัสดิการพนักงาน, องค์กร

​ในยุค "Digital Transformation" แบบนี้ถือเป็นการท้าทายทั้งองค์กร และพนักงานอย่างมาก เกือบทุกองค์กรจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับการทำงานเพื่อให้อยู่รอด

และด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องมีการ Upskill และ Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานและพัฒนาทักษะพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ

ที่เท่าทันกับอนาคต

พนักงานส่วนมาก ทราบดีถึงความจำเป็นของการ Reskill และ Upskill ในยุคปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้น ทำไมถึงยังมีพนักงานที่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะของตัวเอง ?

บทความ How to Build a Successful Upskilling Program จาก Harvard Business Review ได้สรุป 3 ข้อสำคัญที่ทำให้การ Upskill ประสบความสำเร็จไว้แบบนี้ค่ะ

1. ให้พนักงานค้นหาสิ่งที่อยากพัฒนาด้วยตัวเอง

Cengage Group บริษัทที่มีพนักงานประมาณ 5,000 คนทั่วโลกในเกือบ 38 ประเทศ ใช้วิธีการให้พนักงานเป็นฝ่ายเลือกสิ่งที่ตนอยากจะพัฒนา ส่วนหัวหน้าทีม และองค์กรจะเป็นผู้สนับสนุน จัดหาทรัพยากรเหล่านั้นให้ โดยพิจารณาจากความสนใจส่วนบุคคล เป้าหมายในการปฏิบัติงาน และช่องว่างขององค์กร

แต่การที่จะทำรูปแบบนี้ได้นั้น เหล่าผู้จัดการใน Cengage Group จะต้องมีการประชุมแบบ one-on-one ในทุกสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสหารือกับพนักงานว่าพวกเขาต้องการพัฒนาอะไรบ้างอย่างละเอียด และตรงจุด

2. ตอบรับความคิดเห็นของพนักงานเสมอ

ไม่แปลกหากพนักงานลาออก โดยมีเหตุผลว่า บริษัท หรือองค์กรไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของพวกเขา บริษัท Medicus ที่มีพนักงานอยู่ 215 คน มองว่า "การลาออกของพนักงาน" เป็นอันตรายต่อบริษัทอย่างมาก ดังนั้นเมื่อมีการลาออก ทีมพัฒนาบุคลากร จะหารือกันอย่างจริงจังถึงเหตุผลของพนักงานแต่ละคน และเร่งมือแก้ไข หลาย ๆ องค์กรเอง ก็ควรจะมีการพัฒนาโปรแกรม Upskill อยู่เสมอ ถือเป็นสวัสดิการพนักงานตัวสำคัญเลยก็ว่าได้

3. สร้าง Road map ให้ชัดเจน

การที่บริษัทจัดหาโปรแกรม Upskill ให้พนักงานมากมาย หากไม่มีการกำหนดเป้าหมาย หรือบอกผลลัพธ์ของโปรแกมเหล่านั้น อาจกลายเป็นโปรแกรมที่สูญเปล่าได้ง่าย ๆ เลยล่ะค่ะ องค์กรควรมี Road map และ การทดสอบระหว่างอบรมที่ชัดเจน จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมากกว่า เช่น หากคุณต้องการโปรโมตเป็นตำแหน่งผู้จัดการ จะต้องมีทักษะการบริหารการจัดการขั้นสูง และผ่านการอบรมหลักสูตร xxx แล้ว พนักงานจะสามารถมองเห็นเป้าหมาย และสิ่งที่พวกเขาต้องทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองได้ชัดเจน

การที่บริษัทสามารถกระตุ้นให้พนักงานตัวเองอยาก Upskill ได้ และจัดหา ช่วยเหลือให้พวกเขาเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่ามาก ๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้ว ตัวบริษัทเองก็ได้รับพนักงานที่ Talent มากขึ้นอีกด้วยค่ะ

ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 20 ปีในประเทศไทย แมนพาวเวอร์เชี่ยวชาญในการหาคนทุกตำแหน่ง องค์กรใดที่ต้องการหาพนักงานคุณภาพที่พร้อมจะ Upskill และ Reskill ตัวเองอยู่เสมอ ติดต่อแมนพาวเวอร์ได้เลยค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง : Harvard Business Review