มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

Borderless Talent Solutions ประตูสู่โลกทำงานที่ไร้พรมแดน

ทำงานต่างประเทศ, หางานต่างประเทศ, กรมแรงงานไปต่างประเทศ, หางานต่างประเทศยุโรป 2564, ไปทำงานต่างประเทศ, หางานต่างประเทศ 2564, หางานในกรุงเทพไม่จำกัดวุฒิ, ทำงานต่างประเทศ 2021, ไปทำงานต่างประเทศ กรมแรงงาน, บริษัทจัดหางานไปต่างประเทศ, เว็บหางานต่างประเทศ, หางานในกรุงเทพ, กระทรวงต่างประเทศสมัครงาน

​ในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้คนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้น ตลอดจนย้ายถิ่นฐานหรือการไปทำงานในต่างประเทศก็สะดวกขึ้นมาก พนักงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายมาทำงานในไทย หรือ คนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ ต่างมีความฝันและเป้าหมายที่จะได้รับโอกาสทางอาชีพในด้านต่าง ๆ ทั้งโอกาสในตลาดงานมากมายที่รอทุกคนอยู่ โอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ โอกาสที่จะได้เจริญเติบโต และโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่สูงขึ้น