มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

เผยผลสำรวจ "แนวโน้มการจ้างงาน" ไตรมาสที่ 1/2566

แบบสำรวจ, รายงาน, วิจัย, วิเคราะห์ตลาดแรงงาน, ตลาดแรงงาน, การจ้างงาน, แนวโน้มการจ้างงานล แนวโน้มเศรษฐกิจ, ตลาดแรงงานปี 2566, ไตรมาสที่ 1

​"ในการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานของ ManpowerGroup ฉบับล่าสุดจากนายจ้างเกือบ 39,000 ราย มี 12 ประเทศจาก 41 ประเทศและดินแดนรายงานความตั้งใจที่สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า นายจ้างทั่วโลกยังคงคาดหวังว่าจะจ้างคนทำงานเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยรายงานแนวโน้มการจ้างงานสุทธิในแต่ละปีพบว่า แนวโน้มในการจ้างงานลดลงในทุกปี และทุกไตรมาส 14% และ 6% ตามลำดับ"