ประมาณ 2 เดือน ที่ผ่านมา -

ManpowerGroup has been named one of the World’s Most Ethical Companies for the 14th year!

Blog Mpg Wme 2023 Social 900x500

​​แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดระดับโลกเป็นปีที่ 14 จากสถาบันเอธิสเฟียร์

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานแมนพาวเวอร์กรุ๊ปที่มุ่งมั่นในการทำงานและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดีเสมอมา

BLOG-MPG-WME-2023-Social-900x500.jpg