11 เดือน ที่ผ่านมา -

ปลดล็อคธุรกิจสู่อนาคตด้วยแนวคิดใส่ใจความยั่งยืน (Sustainable Workforce)

Blog Green Recruitment Working File Th 900x500 (1)

เส้นทางสู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง “โลกของเรา” มากยิ่งขึ้น

ผู้บริโภครุ่นต่อไปคาดหวังให้องค์กรต่าง ๆ มีมุมมอง และแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัญหาของสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน ไม่ใช่แค่กับตัวธุรกิจ แต่กับผู้คน สังคม และโลกของเราด้วย

 

ที่แมนพาวเวอร์เรามีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมที่ดี และสร้างความยั่งยืน เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดบุคลากรของคุณให้สอดคล้องกับค่านิยมแห่งความยั่งยืนเพื่อความสำเร็จในโลกปัจจุบัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราก้าวไปไกลกว่าบริการจัดหางานแบบดั้งเดิมเพื่อให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมและแนะนำองค์กรเกี่ยวกับกรอบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการสรรหาบุคลากรเพื่อความยั่งยืนและงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจะช่วยคุณค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและมีส่วนร่วมในอนาคตที่สดใส