6 เดือน ที่ผ่านมา -

ปรับมุมมองความคิด เพื่อเอาชนะ Imposter Syndrome โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง

Repost On Blog (900 X 500 Px) (3)

​ในสังคมที่นิยมการแข่งขัน การเปรียบเทียบ และความสำเร็จ ‘ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ’ จึงเป็นหนึ่งแนวคิดที่มาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเกิดเป็นกระแส ทักษะเป็ดชนะทุกสิ่ง, ชีวิตไม่หยุดเรียนรู้ มีส่วนที่ส่งผลให้การชื่นชมตนเอง การรู้สึกดีกับคุณค่าเชิงความสามารถของตนเอง โดยผ่านการตัดสินจากเกณฑ์ที่เข้มงวดของตนเอง ก็ส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อตนเอง ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบ และอาจกระทบการแสดงความสามารถที่แท้จริง

แม้แต่บางคนที่ประสบความสำเร็จมาตลอดก็ยังมองว่าสิ่งที่ได้รับมาไม่ใช่เพราะความสามารถของตัวเอง เกิดจากโชคช่วย สภาพแวดล้อม หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เพราะตัวเอง จนเกิดการด้อยค่าตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่มีความหมาย ความมั่นใจในตัวเองลดลง ภาวะนี้เรียกว่า "โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง" (Imposter Syndrome) หรือไม่ใช่เพียงคนประสบความสำเร็จในชีวิตเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้ แต่เกิดกับคนธรรมดาทั่วไปเช่นกัน

เมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มเกิดความคิดวนไปมาต่อความสามารถ เกิดความรู้สึกสงสัยในตนเอง ได้ยินคำชมเชย หรือมีผลงานที่ประจักษ์แต่ไม่สามารถรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ นั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งของอาการ Imposter Syndrome อาการที่มักคิดว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่มีค่าในสายตา ‘ตัวเอง’

"เมื่อล้มเหลวเรามักโทษตัวเองก่อนเสมอ ดังนั้นเมื่อประสบความสำเร็จก็ชื่นชมความสามารถของตัวเองด้วย"

แมนพาวเวอร์ เราเชื่อในศักยภาพของ "คน" เสมอ เพราะ "คน" เป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น เป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกท่านค่ะ