7 เดือน ที่ผ่านมา -

เมื่อคน GEN Z ไม่ได้ต้องการ "งานในฝัน" แล้วพวกเขาต้องการอะไรจากองค์กร?

Repost On Blog (900 X 500 Px) (4)

​งานในฝันของคุณคืออะไร? พอล ฮัดสัน ประธานบริษัท Sanofi ถามพนักงานรุ่นใหม่คนหนึ่ง

“ฉันไม่มีงานในฝัน” พนักงานคนนั้นตอบ

พอลได้แต่ยิ้มให้กับคำตอบนั้นและครุ่นคิดว่า นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปมาก จากยุคที่เขาได้เริ่มทำงานแรก ๆ ผู้ใหญ่หลายท่านมักบอกเขาว่า "หาบริษัทดี ๆ ทำซักที่นึง ถ้าโชคดีไม่แน่เราอาจจะได้ทำงานนี้ยาวไปจนเกษียณเลยก็ได้" แต่ถึงกระนั้น พอลก็ไม่ได้นำคำแนะนำนี้ส่งต่อไปยังรุ่นลูกของเขา ด้วยเหตุผลบางประการ

จริง ๆ นี่คือสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดขึ้นในซักวัน เพียงแต่ถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้นด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกเรา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ, การแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือแม้กระทั่งปัญหาความไม่สงบทางการเมือง Gen Z ที่เกิดมาเป็นผู้เผชิญหน้ากับปัญหาขาดแคลนแรงงาน การแบ่งชนชั้นทางสังคม และต้นทุนการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พวกเขาจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างมาก และนี่คือสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ต้องตามให้ทันว่า อะไรคือสิ่งที่ GEN Z ต้องการกันแน่?

2 สิ่งหลัก ๆ ที่คน GEN Z มองหา ที่พอล เรียนรู้จากการเป็น CEO ที่ Sanofi คือ

ขณะที่องค์กรต่าง ๆ ควรเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ระยะเวลาการทำงาน ปัจจุบันองค์กรบางแห่งได้ปรับเวลาทำงานเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์ สถานที่การทำงานที่มีลักษณะเป็น Co-Working Space ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์กรหลายแห่งเริ่มปรับตัวมากขึ้นหลังเกิดสถานการณ์โรคระบาด นอกจากนี้ต้องการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่มีความแตกต่างกันทางด้านความคิด เช่น ให้ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ข้อดีและสนับสนุนกันในเรื่องนั้น ๆ ไม่นำอายุหรือความอาวุโสมาเป็นใหญ่ในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ