มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

18

​​แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ นักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาปรึกษาเรื่องงาน ที่บูธแมนพาวเวอร์อย่างไม่ขาดสาย