มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านมา -

เก็บตกภาพบรรยากาศเปิดบูธรับสมัครงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ​

17

​​เก็บตกภาพบรรยากาศเปิดบูธรับสมัครงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

เก็บตกภาพบรรยากาศเปิดบูธรับสมัครงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

เก็บตกภาพบรรยากาศเปิดบูธรับสมัครงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ในงาน “Change Your Life Project กว่าจะจบก็สายเสียแล้ว”