มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับกรมการจัดหางานแลกเปลี่ยนความรู้ เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

30

​​แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับกรมการจัดหางานแลกเปลี่ยนความรู้ เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมกับกรมการจัดหางานแลกเปลี่ยนความรู้ เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย
และนางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมบรรยายสรุปผลการประกอบกิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการสรรหาบุคลากรให้กับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทย 

สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency