ประมาณ 7 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1

​​แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวพฤติกรรมในการทำงานที่จำเป็นสำหรับสายงานต่างๆ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน