มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

ก่อนตอบรับทำงาน ผู้สมัครต้องพิจารณาอะไรบ้าง

33

​ก่อนตอบรับทำงาน ผู้สมัครต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ในโลกการแข่งขัน มนุษย์เงินเดือน คงไม่ปรารถนาอะไรไปมากกว่า การได้งานทำที่ดี มีสังคมการทำงานที่ดี บรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี งานทำผลตอบแทนน่าพึงพอใจ แต่เมื่อเราจะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่หรือเลือกสถานที่ทำงาน องค์ประกอบเพื่อพิจารณาในการเข้าทำงานกับองค์กรใหม่ ควรเป็นคำตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ มาดูกันว่า สิ่งที่ควรถามตัวเองก่อนตอบรับข้อเสนองานนั้นมีอะไรบ้าง

1.ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สถานที่ตั้งของบริษัทและความสะดวกในการเดินทาง

งานใหม่ของเราจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เราต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมง ทำงานเฉพาะวันธรรมดา หรือต้องทำงานวันเสาร์อาทิตย์ด้วย ต้องทำงานเป็นรอบ เป็นกะ เลิกงานเวลาปกติ หรือต้องเลิกงานดึก รวมไปถึงระยะการเดินทางไปทำงานของเราก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทั้งเงิน ทั้งเวลา รวมไปถึงสุขภาพ ลองสำรวจเส้นทางไป-กลับ จับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไร ต้องสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานไปพร้อม ๆ กัน ( Work-Life Balance )

2.ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ และเป้าหมายขององค์กร

การที่เราจะพิจารณาส่งเอกสารสมัครงานเข้าไปบริษัทไหน เชื่อว่า เรื่องชื่อเสียงของบริษัทก็คงเป็นหนึ่ง ปัจจัยที่เรานำมาพิจารณา ทุกวันนี้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทที่เราสนใจได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนอกจากข้อมูลประวัติของบริษัทโดยทั่วไปแล้ว เรายังจะพบว่าบริษัทนั้นมีภาพลักษณ์ในสายตาของคนทั่วไปอย่างไร เคยมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตอะไรบ้าง ลองสอบถามจากคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไร

3.เงินตอบแทนและสวัสดิการ

ถือเป็นเรื่องที่ถูกยกให้เป็นอันดับต้น ๆ ในการพิจารณาเข้าทำงานเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ไปจนถึง วันหยุดพักร้อน ลากิจ ลาป่วยต่าง ๆ เราเองจะต้องเลือกว่าสิ่งตอบแทนการทำงานทั้งหมดนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ลองหาข้อมูลดูว่าคนอื่น ๆ ที่ทำงานในสายงานเดียวกันได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการอย่างไร โดยเปรียบเทียบตัวเราเอง เฉพาะกับคนที่มีประสบการณ์และการศึกษาคล้ายคลึงกัน

4.หน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า

เราก็ควรพิจารณาขนาดและโครงสร้างขององค์กรว่าตำแหน่งที่เรากำลังจะเข้าไปทำนั้นมีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด หากเรามีความสามารถมากพอ และเราก็ต้องมองให้ไกลกว่าปัจจุบัน เราควรคิดทบทวนดูว่า ตำแหน่งงานที่บริษัทเสนอมาให้กับเรานั้นจะทำให้เราได้พัฒนาความรู้ หรือทักษะการทำงานมากแค่ไหน แล้วตำแหน่งนั้นมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพหรือไม่

5.สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการทำงาน

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยในการพิจารณาอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานได้ สิ่งที่เราพอจะทำได้คือการสังเกตจากการเข้าไปสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในออฟฟิศ ไปจนถึงลักษณะของเพื่อนร่วมงานในอนาคต ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของเราด้วย

6.กฎระเบียบและสัญญาจ้าง

ก่อนที่จะต้องจรดปากกาเซ็นสัญญา ควรอ่านสัญญานั้นอย่างละเอียด เพราะจะมีผลผูกมัดไปตลอดการทำงานของเรา หรือแม้แต่หลังจากที่เราได้ออกจากงานแล้วด้วย เช่น ในกรณีที่ตลาดธุรกิจของเรามีการแข่งขันกันสูง บริษัทจะต้องคิดเรื่องสัญญาอย่างรอบคอบ พวกเขาอาจมีเงื่อนไขให้เรายอมรับว่า ในอนาคตเมื่อเราออกจากงานแล้ว เราจะไม่สามารถไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งในวงการเดียวกันในระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งอาจส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ หรือหากเรามีหน้าที่ดูแลลูกค้า นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามค่านิยมของแต่ละบริษัท ถ้าเรายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดได้ เราก็พร้อมที่จะเข้าทำงานได้โดยไม่ต้องกังวล

ทั้งหมดนี้เมื่อเราพิจารณาแล้ว ก็ต้องชั่งใจว่างานนี้หมาะกับเราหรือเปล่าในทุกๆ แง่มุมจริงๆ เพราะบางครั้งงานที่เราสมัครไปอาจไม่ได้มีทุกอย่างครบตามที่เราคาดหวัง แต่ขอให้พิจารณาองค์ประกอบที่ทำให้เราคิดว่าถ้าได้ทำงานที่นี่แล้วจะมีความสุขกับงานและการใช้ชีวิตไปด้วยกัน หากมั่นใจอย่างนั้นก็เตรียมพร้อมเดินหน้าสมัครงานให้ได้งานอย่างที่ตั้งใจได้เลย

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ก่อนตอบรับทำงาน ผู้สมัครต้องพิจารณาอะไรบ้าง