มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

หน้าตา resume แบบไหนโดนใจ HR

46

​หน้าตา Resume แบบไหน โดนใจ HR

หลายคนคงปวดหัวตึ๊บๆทุกครั้งที่ต้องเขียน Resume วันนี้แมนพาวเวอร์มีเคล็ดลับดีๆมาบอก ว่าทำอย่างไร Resume ของเราจึงจะโดดเด่น เป็นที่ต้องการของ HR และทำให้เราได้รับการเรียกสัมภาษณ์

1.ศึกษา Job Description ของตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เพื่อให้เข้าใจเนื้องานและคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นงานที่เราต้องการจริงๆหรือไม่ และเพื่อประเมินว่าเราตรงหรือตอบโจทย์กับตำแหน่งนี้มากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียน Resume

2.Format เตะตา น่าสนใจ HR และ Recruiter ใช้เวลาในการสแกน Resume คร่าวๆไม่เกิน 1 นาทีเท่านั้น นั่นหมายความว่า Format การเขียน Resume ควรดูสะอาดตา ใช้ตัวหนาในส่วนที่สำคัญ เช่น ชื่อตำแหน่งงาน การจัดหน้า การจัดลำดับและการเรียบเรียงเนื้อหาก็จะช่วยให้ Resume ของคุณน่าสนใจขึ้น

3.เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ และตรงตามความเป็นจริง ในส่วนนี้เป็นหัวใจสำคัญในการวัดว่าจะโดนสะบัดบ๊อบใส่หรือได้รับการติดต่อเพื่อไปสัมภาษณ์งาน เนื้อหาที่กล่าวถึงนี้รวมตั้งแต่ประวัติการทำงาน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปรายละเอียดโดยย่อให้กระชับ และสามารถสื่อถึงรายละเอียดที่มีได้อย่างชัดเจน อีกทั้งควรระบุช่วงเวลาที่ทำงานและการศึกษาในแต่ละที่ให้ชัดเจน

4.ศักยภาพ ผลงานหรือความสำเร็จ การทำกิจกรรรมและการได้รับการอบรม ทุกองค์กรย่อมต้องการคนเก่ง คนที่มีศักยภาพเข้าร่วมงาน ควรจะระบุสิ่งเหล่านี้ และระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้ Resume ดูโดดเด่นน่าสนใจยิ่งขึ้น

5.ความสามารถด้านภาษา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันภาษามีผลอย่างมากต่อการคัดเลือก หากคุณมีความสามารถด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ควรระบุให้ชัดเจน ถ้าหากมีใบ Certificate ให้ระบุคะแนนและวันที่สอบด้วย

6.ข้อมูลประวัติส่วนตัวครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงนี้สำคัญมาก ถ้า Recruiter สนใจจะเรียกสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าคุณใส่เบอร์โทรศัทพ์ผิด อาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปเลย นอกจากนี้คุณควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามความเป็นจริง เพราะหาก Recruiter หรือ HR พบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะส่งผลเสียต่อคุณอย่างแน่นอน หากคุณต้องการใส่รูปใน Resume ควรใส่รูปที่ดูเป็นทางการ หน้าตรง ยิ้มเล็กน้อย หากรูปดูไม่สุภาพ จะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพไปทันที

7.จุดแข็งและลักษณะบุคลิกโดยย่อ ทั้งนี้ลักษณะงานแต่ละประเภทต้องการคนบุคลิกที่แตกต่างกัน รวมไปถึงวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกัน ทำให้ต้องมีการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับปัจจัยเหล่านี้ด้วย

นอกจากที่กล่าวมา ยังมีอีกช่องทางที่อยากแนะนำ นั่นคือการฝาก Resume ของคุณไว้กับบริษัทจัดหางานที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานของคุณ หากคุณอยากได้งาน เราควรทำความเข้าใจและการศึกษาว่าตำแหน่งที่เราอยากเติบโตไปในสายอาชีพต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบใด และควรหาโอกาสพัฒนาศักยภาพของเราทั้งในและนอกองค์กร รวมไปถึงพยายามพัฒนาทักษะการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เมื่อโอกาสเปิด เราจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆ


 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, หน้าตา resume แบบไหนโดนใจ HR