มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำ RPO ระดับโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และเป็นผู้นำระดับโลกของ MSP เป็นปีที่ 6

Named Global Rpo Leader For The Ninth Consecutive Year And Global Msp Leader For The Sixth Year

​Named global RPO Leader for the ninth consecutive year and global MSP Leader for the sixth year