ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมา -

ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี 2019 ด้วยคะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนด้านจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม

Recognized Since 2012 With The Highest Ratings For Ethical Social And Environmental Sustainability

​​Recognized since 2012 with the highest ratings for ethical, social and environmental sustainability