เกือบ 4 ปี ที่ผ่านมา -

​เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

1470221244

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารอย่างมั่นใจ

​งานระดับผู้บริหาร | สรรหาผู้บริหารระดับสูง | เทคนิคการสัมภาษณ์ งานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

บริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ปผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงานนำเสนอบริการสิ่งต่าง ๆซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอปัจจุบันบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

สำหรับการสัมภาษณ์งานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
และมีเทคนิคแบบไหนที่ทำให้คุณสร้างความมั่นใจก่อนไปสัมภาษณ์งาน และเราได้รวบรวมหลักการและเทคนิคในการตอบคำถามเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความสามารถของคุณเพื่อให้การสัมภาษณ์งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ค้นพบเคล็ดลับและเทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างมั่นใจ

•ต้องรู้ตัวเองก่อน

เราต้องรู้ถึงความต้องการของตัวเองก่อนว่าแรงผลักและแรงดึง
(Push & Pull Factor)อะไรที่เป็นแรงผลักและอะไรเป็นแรงดึงให้เราอยู่กับองค์กรปัจจุบัน
เช่น แรงผลักในที่นี้อาจจะเป็น Career Path เกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานปัจจุบันหากความก้าวหน้าในงานปัจจุบันไม่มีแล้ว
ตรงนี้ก็สามารถกลายเป็นแรงผลักให้เราก้าวไปสู่องค์กรอื่นที่มีความก้าวหน้าให้กับเรา

ต่อมาคือแรงดึง
เช่น เรื่องสถานที่ทำงานที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงาน
เป็นต้น แรงผลักและแรงดึงในการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ขอแนะนำเทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เราตระหนักรู้ถึงความต้องการของตัวเราเอง
ซึ่งเราเรียกเทคนิคนี้ว่า “CLAMS” คือ

C = Challengeความท้าทายในการทำงานอะไรใหม่ๆ หรือที่ทำงานใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนงาน

L =Locationความใกล้ ไกลของสถานที่ทำงานก็มีผลต่อการทำงานและการตัดสินใจ

A =Advancementความก้าวหน้าในการทำงาน

M =Moneyอัตราเงินเดือนเมื่อมีการเปลี่ยนงาน

S =Securityความมั่นคงของงาน

เรียนรู้โอกาสงาน

โดยสิ่งที่ผู้สมัครควรวางแผนและหาข้อมูลนั่นคือ การเรียนรู้เรื่องงานที่ผู้สมัครกำลังจะก้าวเข้าไปทำในองค์กรนั้น ๆ โดยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มีอยู่2 ปัจจัยหลัก ดังนี้

1. ลักษณะของงาน

พิจารณาว่างานที่เราจะทำนั้นเป็นงานที่ท้าท้ายและสามารถทำได้ดีหรือไม่อย่างไร เกินขีดความสามารถที่เราเคยทำมาหรือไม่ แล้วจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้หรือเปล่า
เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อมีการเปลี่ยนงาน

2. วัฒนธรรมองค์กร

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพราะในแต่ละองค์กรอาจจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันไป เช่น วัฒนธรรมแบบไทย แบบฝรั่ง หรือแบบผสม ก็ควรพิจารณาว่าเราจะสามารถเข้ากับวัฒนธรรมแบบไหน

การเตรียมความพร้อมเพื่อไปสัมภาษณ์งาน

1. การเตรียมความพร้อมของตัวเอง

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรมีการเตรียมความพร้อมถึงงานที่เคยทำมาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของลักษณะงานที่ทำ เช่น งานที่คุณเคยทำมามีอะไรบ้าง มีลูกน้องกี่คน report ใครบ้าง ทีมงานที่ต้องทำงานด้วยเป็นอย่างไร นี่เป็นเพียงตัวอย่างคำถามที่ผู้สมัครควรรู้และเตรียมตัว เพราะเรื่องเล็กน้อยแบบนี้จะทำให้การเตรียมคำตอบเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์

2. การเตรียมความพร้อมเรื่องของข้อมูลบริษัท

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรมีการเตรียมข้อมูลของบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์ เช่น ข้อมูลของบริษัทนั้นทำอะไรบ้าง มีการ Rebranding หรือไม่ หรือมีการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมอย่างไร ตรงนี้เองจะเป็นคำถามที่ผู้บริหารจะตรวจสอบได้ว่าผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งานมีความสนใจในองค์กรมากน้อยเพียงใด

เทคนิคการเล่าถึงความสำเร็จ

การเล่าถึงความสำเร็จของงานที่เคยทำมาถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองเราจึงมีเทคนิคมาให้เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสามารถลำดับความคิดในการเล่าถึงความสำเร็จของตนเองที่ผ่านมาได้อย่างราบรื่น โดยเราเรียกเทคนิคนี้ว่า
“CAR Technique”คือ

C = Challengeความท้าทาย

A = Actionสิ่งที่เราทำเพื่อแก้ปัญหา

R = Resultผลลัพธ์ที่ได้ตามมา

เช่น
การยกเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อกล่าวถึงผลของความสำเร็จนั้น เป็นอีก 1 เทคนิคที่จะช่วยทำให้เรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

คำถามเรื่อง Soft Skill

สำหรับการตอบคำถามเรื่อง Soft Skillนั้นมักเป็นคำถามที่ถามถึงความสามารถในการใช้ชีวิตการทำงานในที่นั่นๆ เช่น การวัดความสามารถในการนำทีมงานของเรา
ทำให้ทราบถึงความสามารถในการจัดการซึ่งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรมีการเตรียมตัวและวางแผนการตอบคำถามไปก่อนเพื่อทำให้ผู้บริหารเห็นถึงความสามารถของเรา

เมื่อเรียนรู้ตัวเองและโอกาสสำหรับงานแล้ว จะทำให้เราประเมินได้เบื้องต้นว่าการเป็นผู้บริหารในองค์กรที่กำลังจะไปทำนั้น มีโอกาสในการประสบความสำเร็จและเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งนี้ด้วยความมั่นใจต่อไป

ที่มา : youtube/Manpower Thailand

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของงานรัดับผู้บริหารกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag :  เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency