เกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป การสำรวจแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลก

Thumbnail Th

​การสำรวจล่าสุดของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปถึงแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลก โดยการสัมภาษณ์นายจ้างมากกว่า 45,000 รายใน 43 ประเทศ

เกี่ยวกับการจัดจ้างแรงงานในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิก ( TH | EN )

ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

(เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่)