มากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา -

"การจ้างงานระยะสั้น" โมเดลมาแรงรับ สถานการณ์โควิด-19

Thumb

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย แนะแรงงานเร่งเพิ่มทักษะ - ปรับมุมมอง สร้างโอกาสรับอาชีพใหม่ เสริมรายได้ ระบุโมเดลการจ้างงานระยะสั้น ส่องแววรุ่ง ขณะที่สายงงานหลัก ทั้งงานระยะสั้นและยาว ยังเป็น ไอที งานบริการลูกค้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด (Covid 19) ระลอก 3ในครึ่งปีแรกจนถึงขณะนี้ ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับการดำเนินชีวิตในวิถีโควิด ล่าสุดแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยทำการสำรวจและประเมินตลาดแรงงานช่วงโควิดระลอก 3 ชูอาชีพดาวรุ่งในวิกฤตโควิดที่ส่องแสงให้ตลาดงานยังคึกคัก ขณะที่นายจ้าง เริ่มปรับโมเดลให้ความสนใจการจ้างงานระยะสั้น ทำให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ เพราะฉะนั้น แรงงานสามารถเลือกทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 

"งานระยะสั้น"ประเภทต่างๆ ทั้งแบบชั่วคราวและสัญญาจ้าง ที่มีความต้องการและโดดเด่นในตลาดแรงงานยุคโควิดระลอก 3 คือ สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ พนักงานส่งสินค้า, พนักงานจัดเรียงสินค้า, พนักงานแพ็คของเพื่อรอจัดส่ง และพนักงานแพ็คของ ส่วน"สายงานธุรการและบริการลูกค้า"ได้แก่  พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานขายของออนไลน์ และพนักงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)สายงานฝั่งไอทีลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มของตลาดอี-คอมเมิร์ซ, โลจิสติกส์, ฟินเทค และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันการสรรหาตำแหน่งงานด้านไอทีแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างอย่างเร่งด่วนยังมีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนบุคลากร เพื่อการขึ้นงานระบบใหม่ที่เน้นแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ตามแผนงาน กลุ่มงานดังกล่าวจากผลการสำรวจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตลาดงานในยุคโควิดเป็นอย่างดี

สำหรับคุณสมบัติของงานระยะสั้นที่นายจ้างต้องการคือ พนักงานที่สามารถทำงานข้ามสายงานได้ และใช้เทคโนโลยีได้ดี มีการปรับตัวยอมรับ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพนักงานต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง เพราะต้องทำงานโดยไม่มีหัวหน้าทำงานเพื่อติดตามและแนะนำ พร้อมยังต้องแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี และมีมุมมองของความเป็นผู้นำในตัวเอง

การปรับตัวของแรงงานท่ามกลางยุคโควิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง การปรับตัว การเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี, ระบบใหม่ๆ และการทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ แรงงานควรทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารอย่างเหมาะสม  เพื่อให้การทำงานกับผู้อื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ แม้มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างทางกายภาพและการทำงานระยะไกล

ส่วนการสำรวจและประเมินภาพรวมตลาดแรงงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ 3 ของประเทศไทยสายงานที่มีการเติบโตและมีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็น"สายงานด้านไอที"ที่ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก เพราะปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำงานมากขึ้น โดยตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ Application Developer, IT Network, IT Engineer, Programmer & Developer, IT Sales, IT Support และ IT Specialist เป็นต้น

สำหรับสายงานที่เป็นส่วนการขับเคลื่อนรายได้ให้ธุรกิจเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูง ได้แก่สายงานด้านการขายอาทิ งานขายออนไลน์ รองรับการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ  และยังมีงานพัฒนาธุรกิจ  เพื่อหาตลาดใหม่รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้ารับมือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์