เกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา -

"แมนพาวเวอร์" ชี้แรงงาน 3 อุตสาหกรรมหลักอีอีซียังโตต่อ

Thumb

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดมุมมองภาพรวมตลาดงาน EECท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ตลาดงานยังมีความต้องการต่อเนื่อง พร้อมเปิดมุมมองผู้ประกอบการเร่งปรับองค์กรให้มีความยืดหยุ่นและใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมทัพ ด้านแรงงานเร่งอัพสกิล-รีสกิล รองรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป แนะทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมพลิกฟื้นเศรษฐกิจยุคโควิด

มร.ไซมอน แมททิวส์,ผู้จัดการระดับภูมิภาค ประจำประเทศไทย แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ปผู้นำที่ปรึกษาด้านแรงงานเชิงนวัตกรรมกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย เปิดเผยว่าสถานการณ์โดยรวมของตลาดแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค และดิจิทัล ที่มีปัจจัยทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในตลาด เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่กระตุ้นตลาดผู้บริโภคในอนาคต ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ความต้องการการจ้างงานระยะสั้นจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น

กลุ่มแรงงานที่มีทักษะหลากหลาย (Multi-Skill)มีความต้องการสูง ก่อนหน้านี้ แผนการจ้างงานจะกำหนดลักษณะงานที่ชัดเจนของทุกตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะหลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการคัดเลือก นอกจากนี้ พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า เนื่องจากพวกเขาพร้อมที่จะทำงานในโครงการที่ซับซ้อน และช่วยนายจ้างโดยการเริ่มต้นในบทบาทใหม่อย่างรวดเร็ว นี่คือคุณสมบัติบางประการที่นายจ้างส่วนใหญ่คาดหวังในปัจจุบัน ตลาดแรงงานEECมีแนวโน้มต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางและข้อจำกัดในช่วงการระบาดใหญ่

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการจัดอันดับประเทศด้านโอกาสในการทำงาน (Social Mobility Index,2563) มีการสำรวจความต้องการแรงงานใน 5 ปีข้างหน้าของ อีอีซี ยังพบว่ามีความต้องการแรงงานมากกว่า 4.7 แสนตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการทำงานในประเทศไทยสูงมากทีเดียว โดยไทยสูงเป็นอันดับ 14 จาก 82 ประเทศโดยจัดอับดับประเภทความต้องการ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้1.อุตสาหกรรมดิจิทัล116,222 ตำแหน่ง 2.โลจิสติกส์109,910 ตำแหน่ง และ 3.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ58,228 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจหลังสถานการณ์โควิด-19พบว่าในอีก 5 ปี จะมีความต้องการบุคลากรลดลงได้แก่ 1.อุตสาหกรรมการบิน ลดลง 40% 2.อุตสาหกรรมยานยนต์ ลดลง 20%3.อุตสาหกรรมดิจิทัล ลดลง 10-20%จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้บางอุตสาหกรรมคาดการณ์แรงงานลดลง แต่อุปสงค์ในภาคการผลิตยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแผนธุรกิจที่สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ยุค “รถยนต์ไฟฟ้า” แทนเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้พลังงานน้ำมัน

น.ส.สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยเปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานต้องปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่EECข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงคือควรกำหนดแนวทางแก้ไขระยะสั้น (Resolve)เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาCOVID-19ในปัจจุบันโดยเร็ว จากนั้นจึงควรมีแผนองค์กรเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น(Resilience)เช่น การจัดการด้านการเงิน การปรับโครงสร้างธุรกิจ และการเอาท์ซอร์ส(Outsource)เป็นต้น ด้วยสิ่งนี้ เรายังสามารถคาดหวังได้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ลดลงในเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ เนื่องจากผู้ประกอบการในท้องถิ่นจะปรับปรุงโรงงานด้วยเครื่องมือในท้องถิ่นของตนเอง

พร้อมแนะนำภาคแรงงานสิ่งที่ต้องปรับรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือเน้นทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม เช่น ทักษะดิจิทัลล่าสุดที่สอดคล้องกับทิศทางของภาคอุตสาหกรรม สำหรับการปรับตัวของแรงงานช่วงสถานการณ์ COVID-19สำหรับภาคอุตสาหกรรมในEECแรงงานไทยต้องกระตุ้นตนเองด้วยการปรับMindsetเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรับประกันงานที่มั่นคงและรายได้ที่ดีขึ้น

ทางด้านแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการในการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ต้องการแรงงานที่มีศักยภาพและทักษะที่ตอบโจทย์ จากปัญหาภาคการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในอดีตที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรขาดความพร้อมและทักษะที่ตรงกับความต้องการ แต่ในขณะนี้ แนวโน้มของปัญหาดังกล่าวลดลงด้วยความร่วมมือของภาคการศึกษา,ภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาในการจัดสรรนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานกับผู้ประกอบการโดยแบ่งเป็นการเรียนภาคปฏิบัติ และการฝึกงาน ซึ่งถือว่าได้เป็นทำงานและสร้างเสริมประสบการณ์อย่างแท้จริง เมื่อจบการศึกษา ผู้ประกอบการสามารถรับนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงานได้ต่อไป อันจะช่วยลดระยะเวลาในการฝึกฝนเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ตามความต้องการ

ในการดำเนินการเพื่อยกระดับและปรับทักษะแรงงานไทยเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะแรงงานไทย ควรมีการฝึกอบรมล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรและสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ผู้ประกอบการต้องการได้ การฝึกอบรมเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมข้อกำหนดด้านแรงงานล่าสุด

นอกจากนี้ ตามที่กล่าวไว้ในรายงาน World Economic Forum (WEF)ปี2563ล่าสุด แรงงานไทยเพียง 54.9% เท่านั้นที่มีความรู้ด้านดิจิทัล และจุดอ่อนคือ “การขาดความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับโลกเทคโนโลยีในอนาคต” ดังนั้นการศึกษา การฝึกอบรม และทัศนคติต่ออนาคตของการทำงานจึงมีความสำคัญต่อการส่งเสริมแรงงานไทย ตลอดจนเชื่อมช่องว่างสำหรับทักษะดิจิทัล นอกจากนี้ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ในEECได้มีความจำเป็นในการสร้างการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ สู่ตลาดโลก การจ้างงานเชิงนวัตกรรมที่EECอาจช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการทำงานและปรับปรุงการดำเนินงานดังนั้น ในการจัดการแรงงานEECอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะทักษะดิจิทัลของแรงงานไทยเพื่อรองรับแนวโน้มการผลิตและการทำงานในอนาคต

สุดท้ายนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เตรียมให้บริการและสรรหาบุคลากรที่มีทักษะสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านแรงงาน ตลอดจนคัดเลือกบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงานภายใต้การจ้างงานทุกประเภท ในขณะเดียวกัน เราเน้นการใช้มาตรการที่เข้มงวดในช่วงการระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมโรคระบาด ก่อนรับพนักงานเข้าทำงาน กระบวนการสรรหา การปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน รวมถึงมาตรการป้องกันและการตอบสนอง ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากร กระบวนการผลิต และความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานตามที่วางแผนไว้ เราเชื่อว่าการก้าวผ่านสถานการณ์โควิดจะสำเร็จได้ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และแรงงาน ในการช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : TNN 16

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com