มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

HRM Software ตัวช่วยของ HR ยุคใหม่!

hrm, human resources management, software, hr-tech, hr tech, technology, happily ai, ai, hard copy, soft copy, documents, admin

Dear HR,

หมดยุคของการเก็บข้อมูลเป็นเอกสาร Hard Copy ให้ปวดหัวแล้วค่ะซิส! 🤯📑

🌏 เราอยู่ในยุคที่ "เทคโนโลยี" ในรูปแบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนพัฒนาระบบในองค์กรอยู่มากมาย รวมถึงระบบ HRM หรือ Human Resources Management (การบริการทรัพยากรบุคคล) ดังนั้นมีเครื่องมือตัวช่วยมากมายที่สามารถแบ่งเบาภาระของทีมงาน และยังสะดวก ลดความผิดพลาดได้อีกด้วย

การคัดเลือกซอฟต์แวร์ HRM ให้ได้ตรงกับความต้องการนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ในเมื่อนโยบายและการบริหารบุคลากรแต่ละองค์กรมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนแตกต่างกันออกไป

⚠ ซึ่งซอฟต์แวร์ HRM เหล่านั้น ไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่ช่วยองค์กรทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมของพนักงาน ทำให้พนักงานได้รู้ข้อมูลเชิงลึกที่บริษัทต้องการ เพื่อพัฒนาองค์กรและความสามารถของตัวเอง เพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ HRM มากมายให้ทางบริษัทได้พิจารณาใช้ เพื่อมองหาความสามารถในการรองรับ Workflow ที่ซับซ้อน และเพื่อเพิ่ม Engagement ให้กับพนักงานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Happily AI ที่เป็นแบบสำรวจความสุขของพนักงาน เพื่อให้ HR ทีมบริหารเข้าใจพนักงานมากขึ้น , ASAP ผู้ให้บริหารระบบ Software เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Digital Transformantion และยังมีเจ้าอื่น ๆ อีกมากมาย

🗣 นอกจากนี้ ยังมีวิจัยจากบริษัท Bain & Co. อีกด้วยว่า "กว่า 90% ของผู้นำองค์กร ต่างก็เห็นด้วยว่าการมีกลยุทธ์เพื่อผลักดัน Engagement ในองค์กร ส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทโดยตรง แต่มีองค์กรเพียง 25% เท่านั้นที่มีกลยุทธ์ดังกล่าวจริง ๆ"

ดังนั้นการที่องค์กร รู้ทัน เข้าใจสถานการณ์ ยอมรับและปรับตัวให้กลายเป็นองค์กรยุคใหม่ นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้ว ยังรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้อยู่กับบริษัทได้นาน ๆ อีกด้วย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยเองสนับสนุน และพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบัน โดยหยิบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารองค์กรของเรา

ถึงเวลาแล้ว ที่องค์กรจะลองนำ "เทคโนโลยี" มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของคุณ สำหรับองค์กรใดที่กำลังปรับเข้าสู่องค์กรยุคใหม่ แมนพาวเวอร์ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ 😊

องค์กรใดต้องการพนักงาน หรือใครที่กำลังมองหางานสาย IT ติดต่อทีม Experis จากแมนพาวเวอร์กรุ๊ปที่เชี่ยวชาญตำแหน่งงานสาย IT โดยตรงได้เลยค่ะ 🌎