มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

11 สายงานไอทีที่น่าจับตามองในปัจจุบัน!

งานไอที, สายไอที, เทคโนโลยี, หางาน ไอที, ผู้เชี่ยวชาญ, ตำแหน่ง IT, สาย IT, ตลาดงาน, ตำแหน่งงาน, It jobs, jobsearch, technology, data

​ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้นทุกวัน รวมไปถึงในองค์กรต่าง ๆ ที่พยายามปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล ซึ่งใครที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที จะยิ่งมีโอกาสในการหางานทำเพิ่มมากขึ้น เพราะตำแหน่งงานทางด้าน IT ใน Office ยุคใหม่นั้น มีจำนวนมากมายหลากหลายตำแหน่ง

ถ้าให้พูดถึงงานทางด้านไอที มีหลายตำแหน่งมากตั้งแต่ระดับช่างไปจนถึงผู้วางระบบใหญ่ ๆ หัวหน้าทีมหรือเป็นผู้จัดการโครงการ ซึ่งงานทางด้านนี้จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญมากพอสมควร คนทำงานทางด้านไอทีจึงต้องหาความรู้เสริมเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยใหม่

ดังนั้นตำแหน่งงานทางด้าน IT เป็นอาชีพที่ต้องการตัวมากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต และได้รับความนิยมในตลาดแรงงานมากที่สุด เพราะในทุก ๆ องค์กรต่างนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นกลไกหลักในการทำงานและช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ที่สำคัญบุคลากรในสายวิชาชีพไอที ยังคงมีไม่เพียงพอต่อตลาด ยังขาดแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์อีกไม่น้อย และจากรายงาน "The New Age of Tech Talent" ของ 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝘀 บริษัทจัดหางานด้านไอทีในเครือของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป นี่คือ 11 กลุ่มสายงานไอทีที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต!

1. IT Project Managers (ผู้จัดการโปรเจ็กต์ IT) 22%

2. Encryption / Information Security / Cybersecurity Analysts (การเข้ารหัส / ความปลอดภัยของข้อมูล / นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทาง cyber) 20%

3. Software and Applications Developers นักพัฒนา software และ application 20%

4. AI and Machine Learning Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning 20%

5. Database and Network Professionals ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย 18%

6. Big Data Analysts & Specialists ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ Big Data 18%

7. Digital Marketing and Content Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล 17%

8. Cloud Computing Specialists ผู้เชี่ยวชาญระบบ Cloud 17%

9. Digital Transformation Specialists ผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัล 16%

10. Augmented & Virtual Reality Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้าน Augmented และ Virtual Reality 16%

11. Internet of Things Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things (IoT) 14%

12. ไม่ระบุตำแหน่ง 16%

ทั้งนี้ Experis และแมนพาวเวอร์กรุ๊ปอยากสนับสนุนให้คนสายดิจิทัลมีอนาคตด้านการงานที่มั่นคง และก้าวหน้า

หากท่านใดกำลังมองหางานใหม่ หรือบริษัทใดกำลังมองหาคนที่มีความสามารถเพียบพร้อม สามารถติดต่อ Experis ได้ที่ https://www.experisth.com