มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

Recruiter – อาชีพ Matchmaker คนกับงาน

recruiter, matchmaker, recruit, talent acquisition specialist, agency, recruitment agency, หาพนักงาน, หาคน, outsource, outsourcing, สรรหาบุคลากร, เทรนนิ่ง, training

​หลายคนคงได้ยินเกี่ยวกับอาชีพ recruiter บ่อย ๆ แต่อาจมีน้อยคนที่รู้ว่าจริง ๆ แล้วอาชีพนี้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจและบุคลากรในองค์กร Manpower บริษัทจัดหางานระดับโลก ที่รวบรวม recruiter มือฉมังไว้มากมาย จะมาไขคำตอบให้ทุกท่าน

ในองค์กร สิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าก็คือ "คน" ที่เปรียบเสมือนฟันเฟือง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเฟืองตัวนั้นจะใหญ่หรือจะเล็ก ทุกความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเล็ก ใหญ่แค่ไหนส่วนหนึ่งมาจาก "คุณภาพ" ของคน ยิ่งเฟืองตัวใหญ่ก็ยิ่งหายาก

Recruit แปลตรงตัวว่าการ “จ้างคนใหม่” ดังนั้น อาชีพ Recruiter จึงหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่ “สรรหาพนักงาน” นั่นเอง แต่การเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และตอบโจทย์ของบริษัทลูกค้า ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน

งานของ Recruiter ครอบคลุมทั้งการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดอยู่เพื่อหาผู้สมัครให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัท และ การหางานที่เหมาะสมให้คนที่กำลังหางาน เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจของลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน แตกย่อยลงไปที่ตำแหน่งงานแต่ละประเภทที่มีรายละเอียดเนื้องานไม่เหมือนกัน ซึ่ง Requirement ของงานแต่ละสาย ก็จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติจำเพาะของผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติด้านทักษะ ระดับการศึกษา เพศ อายุ หรือ อื่น ๆ โดย Recruiter ต้องทำความเข้าใจให้ครบถ้วนเพื่อการประหยัดเวลาและช่วยลูกค้าคัดกรองคน

ขณะเดียวกัน การหางานที่เหมาะสมให้กับคนที่กำลังหางานก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย เพราะต้องพิจารณาว่าผู้สมัครจะเหมาะสมกับงานแบบใด จับคู่คนหางานกับตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ โดยต้องคำนึงถึงทั้งคุณสมบัติ ระดับเงินเดือน เนื้อหางาน รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ

ดังนั้น การจะเป็น Recruiter ที่ดีได้ ขึ้นกับการสั่งสมประสบการณ์และชั่วโมงบิน เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการคัดเลือกงานให้เหมาะกับคนและการเลือกคนให้เหมาะกับงาน ทักษะที่จำเป็นของ Recruiter จะเป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จในหน้าที่การงาน เช่น ทักษะเชิงจิตวิทยา การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการสังเกตและอ่านลักษณะนิสัยของผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก่อนจะไปถึงขั้นการสัมภาษณ์ ก็ต้องผ่านการสกรีนเรซูเม่ในรอบแรกก่อน ซึ่งก็ต้องใช้ประสบการณ์เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วที่สุด แต่ยังคงประสิทธิภาพไว้ได้เช่นเดิม

ในตลาดงาน Recruiter จึงเปรียบเสมือน Matchmaker ในการบันดาลจับคู่ระหว่างงานที่หาคนกับคนที่หางาน คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมให้กับบริษัทต่าง ๆ เป็นอาชีพที่ยังประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและคนจำนวนมาก โดยบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ปเองได้รับความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้ากว่า 400,000 แห่งทั่วโลก และในทุก ๆ วัน มีคนจำนวนหลายล้านคนที่ได้ไปทำงานจากความช่วยเหลือของเราในการจับคู่งานให้ เราจึงถือว่างานของเรา ที่มี Recruiter เป็นศูนย์กลาง ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ ในต้นปี 2023 แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยจะเปิดโปรแกรม Manpower Talent Academy ซึ่งเป็น Training course สำหรับผู้ที่สนใจจะทำอาชีพ Recruiter โดยเฉพาะ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมจาก Recruiter มากประสบการณ์ของแมนพาวเวอร์โดยตรง และระหว่างที่อบรม ยังมีค่าตอบแทนให้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อผ่านการเทรนแล้ว จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำทันที

โอกาสดี ๆ ที่จะได้เป็น Matchmaker แห่งโลกการทำงานนี้ พลาดไม่ได้เด็ดขาด! มาร่วมเป็นหนึ่งกับครอบครัว Recruiter ของเรา โปรดติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ในบทความหน้า!