มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

เมื่อต้องการหาคนทำงานเก่ง ๆ ให้ได้ไว ๆ ต้องพิจารณา 5 ข้อนี้!

[Manpower] Seo Feb C02 1

เมื่อเข้าสู่ปี 2566 เศรษฐกิจในประเทศไทยกำลังกลับขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และค่อย ๆ ขยายตัว แน่นอนว่าองค์กรและผู้ประกอบกิจการต่างต้องการที่จะขยายธุรกิจ เพิ่มรายได้ รวมถึง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็มีความต้องการหาคนทำงานที่มีฝีมือ มีศักยภาพ และเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาร่วมงานด้วยกันทั้งสิ้น

เชื่อว่าหลาย ๆ องค์กรและฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) อาจต้องการหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและเหมาะกับตำแหน่งงานที่ว่าง จึงอาจส่งผลให้พบเจอกับปัญหาในการหาคนทำงานไม่มากก็น้อย

จะมีวิธีการสรรหาบุคลากรแบบใดบ้างที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้? แล้วควรหันไปใช้บริการจาก “บริษัทจัดหาพนักงาน” หรือไม่?

ปัญหาที่องค์กรมักพบเจอเมื่อหาคนทำงาน

ในขณะที่องค์กรและฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังสรรหาคนทำงาน อาจต้องเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมได้ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่ธุรกิจสามารถพบเจอนั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างปัญหาที่เจอได้บ่อย ๆ มีดังนี้

​ 1.อัตราจ้างที่ไม่ลงตัว

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเดือนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครงาน ทำให้ “การต่อรองเงินเดือน” มักจะเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ฝ่าย HR มักพบเจอ โดยที่ผู้สมัครบางคนอาจเลือกที่จะปฏิเสธการเข้าทำงาน เนื่องจากเงินเดือนไม่ตรงกับความต้องการที่ตั้งไว้หรือในบางกรณีอาจมาจากเพดานเงินเดือนที่องค์กรกำหนดไว้ ทำให้ฝ่าย HR มีอำนาจในการต่อรองกับผู้สมัครน้อยลง

2.ความไม่ชัดเจนขององค์กร

บางบริษัทอาจขาดความชัดเจนในด้านของโครงสร้างองค์กร ทั้งในด้านการบริหารงาน การประเมินการจ้างงาน จำนวนพนักงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถประสานงานภายในองค์กรได้เต็มประสิทธิภาพ เช่น อาจเกิดการร้องขอจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์กรให้ทำการจ้างพนักงานเพิ่ม แต่หลังจากที่จ้างมาแล้วก่อให้เกิดปัญหากับงบประมาณของบริษัทจนต้องเลิกจ้างไป หรือกรณีการจ้างงานที่ซ้ำซ้อน เป็นต้น

3.ระบบการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ

หากมีแนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจจะไม่สามารถหาคนทำงานที่เข้ากับองค์กรได้ ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่การประกาศรับสมัครงาน โดยไม่แจ้งรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน การระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งการที่ฝ่าย HR ขาดประสบการณ์ในการคัดเลือกบุคลากร

ทั้ง 3 ข้อนี้ล้วนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และยังมีปัญหาอีกมากมายที่องค์กรอาจพบเจอได้ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศรับสมัครงานที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงปัญหาด้านทัศนคติที่ไม่ลงรอยกับวัฒนธรรมองค์กร

อยากหาคนทำงานให้ได้เร็ว ต้องทำอะไรบ้าง?

เพื่อที่จะสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ องค์กรและฝ่าย HR จำเป็นต้องค้นหาแนวทางและวิธีการต่าง ๆ เพื่อค้นหาและดึงดูดผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด ทั้งนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว ประกอบกับการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น แน่นอนว่า “วิธีหาคนทำงานให้ได้เร็ว” เป็นหนึ่งสิ่งที่หลายธุรกิจให้ความสำคัญ แล้วจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้องค์กรสามารถค้นหาคนทำงานได้เร็วขึ้น?

1.การใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม

เพื่อให้การเปิดรับสมัครงานนั้นสามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจและผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น ธุรกิจควรอาศัยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม การติดป้ายประกาศหรือการโพสต์ลงเว็บไซต์ขององค์กรเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะในปัจจุบันนี้ก็มีผู้คนมากมายที่หางานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ที่มักจะมีการตั้งกลุ่มคนหางานให้ทั้งตัวแทนจากองค์กรมาโพสต์รับสมัครงานและผู้ว่างงานได้เข้ามาเลือกหางานกัน และ LinkedIn แพลตฟอร์มโซเชียลที่ถือเป็น “เครือข่ายมืออาชีพ” ออกแบบมาเพื่อให้บริษัทและผู้หางานได้มาเจอกัน นอกจากสื่อโซเชียลแล้ว ยังมีแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งาน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้การประกาศงานขององค์กรเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นได้อีกด้วย

2.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของหลายองค์กรอาจมีหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน หรือเป็นกระบวนการที่ฝ่าย HR ต้องดำเนินการเองแทบทั้งหมด ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็เป็นได้ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการหาคนทำงานได้ อาทิ

  • การนำ Chatbot มาใช้ตอบคำถามที่มักพบบ่อยจากผู้สมัครแบบอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการตอบคำถามเดิมซ้ำ ๆ

  • สร้าง Google Form แบบฟอร์มออนไลน์ สำหรับส่งให้ผู้สมัครงานกรอกข้อมูลเบื้องต้น โดยที่ฝ่าย HR ไม่จำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มแยกแบบตัวต่อตัว ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาต่อไปได้สะดวก

  • ขอ Video แนะนำตัวสั้น ๆ จากผู้สมัคร เพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งลดเวลาในการติดต่อไปมาระหว่างองค์กรและผู้สมัคร ทั้งยังช่วยลดเวลาในการสัมภาษณ์อีกด้วย

  • สัมภาษณ์งาน Online ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่าง Zoom, Skype หรือ Google Meet เพื่อผู้สมัครจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนฝ่าย HR ก็จะสามารถดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ในจำนวนมากขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิม

3.นำเสนอจุดเด่นขององค์กร

สิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรทราบดีอยู่แล้ว คือ แม้บริษัทมีสิทธิ์เลือกพนักงาน ในขณะเดียวกันผู้สมัครเองก็มีสิทธิ์เลือกองค์กรเช่นกัน และแน่นอนว่าบุคคลที่มีความสามารถย่อมเป็นที่ต้องการจากหลายองค์กรที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมีจุดเด่นที่สามารถใช้มัดใจผู้ที่มีศักยภาพให้เกิดความสนใจเข้ามาทำงานร่วมกัน เช่น องค์กรอาจนำเสนอเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่นมากกว่าคู่แข่ง การทำงานแบบ Hybrid ที่พนักงานสามารถเลือกเข้าออฟฟิศหรือทำงานที่บ้านก็ได้ แนวทางการทำงานแบบ Agile รวมไปถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่น่าดึงดูดกว่าบริษัทอื่น

อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมที่จะนำจุดขายเหล่านี้มานำเสนอไปพร้อมกับการเปิดรับสมัครคนทำงานด้วย เพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด

4.สร้างเครือข่ายในการหาคนทำงาน

หนึ่งในความรับผิดชอบของฝ่าย HR คือการสร้างเครือข่าย (Network) เพิ่มโอกาสให้องค์กรได้พบเจอกับคนที่หลากหลายและมีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก อย่างการเข้าร่วม Networking Event ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการสร้างตัวตนในสื่อโซเชียล โดยอาจส่งผลให้ได้พบกับ Passive Candidate หรือผู้ที่ไม่ได้แสวงหางาน แต่พร้อมสมัครงานเมื่อโอกาสมาถึง อีกทั้งการสร้างเครือข่ายยังเป็นการเพิ่มการรับรู้ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท ให้ผู้คนได้คุ้นชินกับชื่อขององค์กรในวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้บริษัทเป็นที่รู้จักในระยะยาว และมีผู้สนใจสมัครเข้าทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

5.สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้สมัครงาน

การสร้างความประทับใจในกระบวนการสมัครงานถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครอย่างมาก เพราะตั้งแต่ผู้สมัครเข้ามายังเว็บไซต์บริษัทไปจนถึงขั้นตอน การติดต่อสื่อสาร การสัมภาษณ์งาน การกรอกเอกสาร ทุกอย่างล้วนแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ ในทุกกระบวนการของ HR จึงควรถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง Candidate Experience ที่ดี มีการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว หากองค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครได้ ก็จะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจทำงานกับองค์กรง่ายขึ้น หรือเกิดการบอกต่อกับคนอื่น ๆ ในแง่บวก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งสิ้น

6.ใช้บริการ “บริษัทจัดหาคนงาน” เข้ามาสนับสนุนองค์กร

สำหรับองค์กรที่กำลังพบกับปัญหาต่าง ๆ ในการหาคนทำงานหรือเป็นธุรกิจเล็กที่แม้จะทราบวิธีหาคนทำงานให้ได้เร็ว แต่ขาด HR ที่มีประสบการณ์หรือจำเป็นต้องกำจัดงบประมาณ การอาศัยบริษัทจัดหาคนงาน (Recruitment Agency) นั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน


ManpowerGroup Thailand คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาคนทำงานให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรประจำ ชั่วคราว สัญญาจ้าง การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน หรือการฝึกอบรมพนักงาน ช่วยสนับสนุนให้ทุกองค์กรสามารถหาคนทำงานที่ตรงตามความต้องการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากบริการจัดหาคนทำงานแล้ว แมนพาวเวอร์ยังมีบริการด้านอื่น ๆ อีก เช่น บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน การดำเนินการเอกสารด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานชาวต่างชาติ รวมไปถึงบริการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ในทุกจุด

เห็นได้ว่าวิธีการสรรหาบุคลากรในปัจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบ โดยที่ฝ่าย HR สามารถปรับใช้วิธีการต่าง ๆ ให้กระบวนการค้นหาบุคลากรรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนจากบริษัทจัดหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญนั้นเป็นอีกหนึ่งบริการที่องค์กรควรพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้องค์กรและธุรกิจพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]

Website:www.manpowerthailand.com