11 เดือน ที่ผ่านมา -

สิทธิประกันสังคมต้องเช็กให้ดี ก่อนเริ่มรายงานตัวว่างงาน!

เช็คสิทธิประกันสังคม ทำอย่างไร

​ใครเป็นพนักงานบริษัทหรืออยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 และกำลังจะออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัว คงจะเคยได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้างให้เข้ารายงานตัวว่างงาน เพื่อขอรับเงินชดเชยจากระบบประกันสังคมระหว่างหางานใหม่ เพราะเป็นการรักษาสิทธิประกันสังคมที่เราควรทำ

ทั้งนี้ เชื่อว่าหลายคนยังคงมีคำถามอยู่ในใจมากมาย เช่น จะเช็กสิทธิประกันสังคมอย่างไร? ลาออกแล้วจะได้สิทธิประกันสังคมอยู่ไหม? หรือ ต้องพิจารณาอะไรบ้างก่อนลงทะเบียนว่างงาน? ใครที่สงสัยเหมือนกัน วันนี้ แมนพาวเวอร์จะมาบอกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ก่อนเริ่มรายงานตัวว่างงาน ให้สามารถใช้สิทธิ์ของเราอย่างถูกต้อง!

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนรายงานตัวว่างงาน

เมื่อเราวางแผนที่จะลงทะเบียนและรายงานตัวว่างงาน แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงและเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดี มาดูกันเลยว่าจะมีเรื่องสำคัญอะไรบ้าง

1. ลาออก หรือ ถูกเลิกจ้าง

จุดประสงค์ของหลายคนที่ลงทะเบียนว่างงานนั่นคือ เงินชดเชย เพื่อใช้จ่ายระหว่างหางานใหม่ ทั้งนี้แต่ละคนอาจได้จำนวนเงินชดเชยที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าว่างงานเนื่องจากกรณีไหนนั่นเอง

หากตัดสินใจลาออกเอง สำนักงานประกันสังคมระบุเอาไว้ว่าจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อรอบใน 1 ปี ส่วนกรณีถูกเลิกจ้างหรือหมดสัญญาจ้างงาน เราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลาไม่เกิน 180 วันต่อรอบใน 1 ปี

เมื่อลาออกหรือออกจากงานกะทันหัน ขอแนะนำให้รีบรายงานตัวว่างงาน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากงาน

2. การลงทะเบียนว่างงาน

วิธีการลงทะเบียนว่างงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาเอาไว้ โดยปัจจุบันมีด้วยกัน 2 วิธี คือ การติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ตามภูมิลำเนาหรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่สะดวก หรือรายงานตัวว่างงานออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรมจัดหางาน

โดยต้องไม่ลืมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการลงทะเบียน เช่น แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสปส. 6-09 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

3. เงินสำรองและแผนการเงิน

เงินเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ก่อนจะลาออกเราควรมีเงินสำรองเพียงพอให้สามารถใช้จ่ายได้ 6-12 เดือน เพื่อไม่สร้างความลำบากให้ตัวเอง พยายามปิดยอดหนี้สินต่าง ๆ ให้มากที่สุด หรืออาจวางแผนหารายได้เสริม สร้างพอร์ตลงทุนเพิ่มเติม จะช่วยให้อุ่นใจได้มากขึ้นเมื่อต้องลาออกจากงานประจำหรือออกจากงานกะทันหัน

4. สิทธิประกันสังคมที่ได้รับ

สำหรับใครที่จ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน แน่นอนว่ามีสิทธิในการขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อรับค่าชดเชยทันทีที่พ้นสภาพพนักงาน นอกจากนี้ ใครที่ตั้งใจจะทำงานอิสระ แนะนำให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แทน

สิทธิประกันสังคม ม. 33 มีอะไรบ้าง

สิทธิประกันสังคม ม. 33 มีอะไรบ้าง?

ใครที่เป็นพนักงานบริษัทอยู่แล้ว ทางบริษัทจะเป็นผู้ทำการขึ้นทะเบียนประกันสังคมในมาตรา 33 ให้ ซึ่งหลายคน อาจไม่ทราบหรือลืมไปว่าสิทธิประกันสังคมดังกล่าวครอบคลุมอะไรบ้าง โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่

  1. เจ็บป่วย - ให้ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ประสบอันตราย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงกรณีตรวจสุขภาพประจำปี เป็นจำนวนเงินปีละ 900 บาท

  2. ทุพพลภาพ - ได้รับเงินชดเชยแทนการขาดรายได้ กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเกิดเหตุ

  3. เสียชีวิต - ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนเสียชีวิต

  4. คลอดบุตร - ได้รับค่าคลอดครั้งละ 15,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และได้เงินค่าหยุดงานเพื่อคลอดเป็นจำนวน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนวันคลอด

  5. สงเคราะห์บุตร - ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน ไม่เกินครั้งละ 3 คน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนได้รับเงินทดแทน

  6. ชราภาพ - ได้รับเงินเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ เงินบำเหน็จชราภาพ คือ การจ่ายเงินให้ก้อนเดียว สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน และเงินบำนาญชราภาพ คือ การจ่ายเงินเป็นรายเดือนตลอดชีวิตจำนวน 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี

  7. ว่างงาน - มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยว่างงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคมแบบง่ายๆ

เมื่อทราบแล้วว่าสิทธิประกันสังคม ม. 33 นั้นครอบคลุมด้านใดบ้าง แต่สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างที่ใช้ไปแล้ว หรือยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรบ้าง คงสงสัยว่าจะสามารถเช็กสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอย่างไร ซึ่งมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้

  • เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th (เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม)

  • ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อีเมล จากนั้นให้ตั้งรหัสผ่าน และยืนยันตัวตนผ่าน OTP

  • สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิประกันสังคมต่าง ๆ ได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการส่งเงินสมทบ การยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ชราภาพ หรือขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

สิทธิประกันสังคมหลังลาออกจากงาน

หลายคนที่เลือกออกจากงานมักมีความกังวลว่าจะเสียสิทธิประกันสังคม แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง กองทุนประกันสังคมยังคงให้ความคุ้มตรงต่อเนื่องอีก 6 เดือน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ทั้ง 7 กรณีโดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบใด ๆ

ส่วนเงื่อนไขการได้สิทธิ คือ  ต้องส่งเงินสมทบครบก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามแต่ละกรณีความคุ้มครองที่ได้กล่าวไปข้างต้น สำหรับใครที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมให้คุ้มครองต่อหลังจากผ่านไป 6 เดือน สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยกเว้นกรณีการว่างงาน

จบไปแล้วกับเรื่องเบื้องต้นที่ควรรู้ในฐานะผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนที่จะรายงานตัวว่างงาน เท่านี้ก็สามารถบริหารสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องแบบไร้กังวล 

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่สำคัญเมื่อว่างงานคือ การหางานหรือช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ต่อไป สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือ ManpowerGroup Thailand สามารถช่วยคุณหางานที่เหมาะกับทักษะ ประสบการณ์ และความชอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้ร่วมงานกับองค์ที่ใช่ เพราะเรามีงานในทุกสาขาวิชาชีพ ทุกสายงาน และทุกระดับ ที่เปิดรับสมัครในรูปแบบงานประจำ งานสัญญาจ้าง และงานชั่วคราวอีกด้วย

สามารถค้นหางานใหม่ที่ใช่ บนเว็บไซต์ของแมนพาวเวอร์ คลิก

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected] 

Website: www.manpowerthailand.com