6 เดือน ที่ผ่านมา -

องค์กรก็เหมือนระบบในร่างกายคนเรา หากมีส่วนใดที่ติดปัญหา ระบบอื่นก็จะพังไปด้วย

Repost On Blog (900 X 500 Px) (17)

​หากเราลองนึกภาพตามดู..ระบบร่างกายมนุษย์ก็ทำงานเหมือนกับระบบในองค์กร ร่างกายมีอวัยวะหลายส่วน แต่สุดท้ายก็รวมเป็นร่างกายเดียว ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก-น้อยเพียงใด ต่างก็ไม่สามารถขาดส่วนใดไปได้เลย

ไม่มีอวัยวะไหนสามารถกล่าวแก่อวัยวะอื่นว่า อวัยวะนั้น ๆ ไม่มีความสำคัญ เพราะทุกอวัยวะก็ล้วนทำหน้าที่แตกต่างกัน แต่สัมพันธ์กัน หากอวัยวะหนึ่งทุกข์ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ไปด้วย

เช่นเดียวกับในองค์กร พนักงานทุกคน ล้วนมีตำแหน่ง และทำหน้าที่เฉพาะที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนก็ยังทำงานร่วมกันเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า และประสบความสำเร็จไปได้ และหากขาดหน้าที่ใดไป องค์กรก็จะไม่สมบูรณ์

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของความคล้ายคลึงกันนี้คือหน่วยกลางในการตัดสินใจในร่างกาย ซึ่งก็คือคือสมอง ที่จะส่งสัญญาณผ่านระบบประสาทเพื่อสั่งการ ในทำนองเดียวกัน ในองค์กร การตัดสินใจจะทำโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง จากนั้นจึงกรองลงมาตามแผนกต่าง ๆ

แต่ละส่วนของร่างกายมีหน้าที่เฉพาะของตนเอง เช่นเดียวกับหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร ตาเห็น หูได้ยิน มือจับ ฯลฯ ในองค์กร แต่ละแผนกควรมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญหลักของตน เพื่อให้ทีมส่วนกลางสามารถจัดการการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าบางส่วนของร่างกายอาจมองเห็นได้ชัดเจนกว่า เช่น ใบหน้า แต่ก็ไม่ได้ทำให้มีความสำคัญมากกว่าส่วนอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ทุกหน้าที่ภายในองค์กร โดยไม่คำนึงถึงงานประจำวันหรือกิจกรรมทางวิชาชีพ ล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จโดยรวม

การบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมด การหยุดชะงักของการขาย การดำเนินงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ก็ส่งผลกระทบทั้งองค์กรเช่นเดียวกัน การได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเองนั้นเทียบได้กับการทำศัลยกรรมเสริมความงาม เนื่องจากสามารถเพิ่มหรือลดสาระสำคัญขององค์กรได้

ร่างกายต้องการแหล่งพลังงานภายนอกในรูปของอาหารและน้ำ องค์กรก็ต้องอาศัยลูกค้า รายได้ เพื่อรักษาการดำเนินงาน การเพิกเฉยต่อความต้องการนี้อาจส่งผลเสียต่อความอยู่รอดขององค์กร

ประการสุดท้าย วัฒนธรรมองค์กรเปรียบได้กับเลือดในร่างกาย โดยพนักงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเซลล์เม็ดเลือด วัฒนธรรมและบุคลากรเป็นพื้นฐานของความสำเร็จขององค์กรและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืน

ดังนั้นแมนพาวเวอร์มองว่าสิ่งที่องค์กรควรสร้าง คือวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิด ความรู้สึกมีส่วนรวมของพนักงาน สร้างความตระหนักว่า แต่ละตำแหน่ง หน้าที่ มีความสำคัญและมีส่วนช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าทั้งสิ้น และไม่มีใครควรถูกมองข้าม หรือยืนอยู่ข้างหลังค่ะ

หากใครที่กำลังมองหาองค์กรที่ใช่ แมนพาวเวอร์ช่วยคุณได้ค่ะ สมัครงานคลิก > https://bit.ly/3tROE6f