ประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา -

บริษัท Outsource สร้างข้อได้เปรียบให้องค์กรและธุรกิจได้อย่างไร?

[Man Power] Seo Jun C01 1

​ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในระหว่างการดำเนินธุรกิจ หนึ่งในอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ คือ ปัญหาการขาดบุคลากร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ปริมาณงานที่เข้ามาเยอะเกินกว่าที่พนักงานปัจจุบันจะรับไหว ขาดงบประมาณในการว่าจ้างบุคลากร หรือมีงานบางประเภทที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางที่ค่อนข้างหาบุคลากรเหล่านี้ยาก เป็นต้น

ปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การว่าจ้างบริษัท outsource จึงเป็นทางออกของหลาย ๆ องค์กร และเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถือว่ากำลังเป็นเทรนด์สำคัญในการทำธุรกิจของยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ แล้ว บริษัท Outsource คืออะไร? สามารถให้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้อย่างไร? ManpowerGroup Thailand จะมาบอกให้รู้ในบทความนี้

บริษัท Outsource คืออะไร?

บริษัท Outsource คือ องค์กรผู้ให้บริการในการจ้างพนักงานชั่วคราวหรือบุคคลภายนอกองค์กร ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้ามาทำงานนั้น ๆ โดยอาจเป็นการทำงานแทนทั้งหมดหรือแค่เพียงบางส่วน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาสั้น ๆ รายเดือน รายปี หรือตามที่สองฝ่ายตกลงกัน

พูดได้ว่าบริษัท Outsource ทำหน้าที่หาคนทำงานให้กับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ นั่นเอง

ด้วยภูมิทัศน์ทางธุรกิจ (Business Landscape) ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การจ้างงานจากบริษัท Outsource จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม มีความรู้ความชำนาญ และน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ในการว่าจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource

บริษัท Outsource

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าบริการ Outsourcing สามารถอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การหาพนักงานชั่วคราวผ่านบริษัท Outsource ไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกเท่านั้น แต่ให้ประโยชน์อื่น ๆ อีกหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น

1. ช่วยเหลือองค์กรในกรณีที่มีพนักงานไม่เพียงพอ / ขาดแคลนบุคลากร

ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักพบเจอ คือ การขาดแคลนบุคลากรในขณะที่บริษัทมีจำนวนงานที่มากเกินกว่าที่พนักงานงานประจำที่มีอยู่จะสามารถทำงานให้บรรลุได้ภายในเวลาที่กำหนดได้ การว่าจ้างพนักงานชั่วคราวสามารถอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้จนกว่าจะหาคนทำงานประจำได้

2. ประหยัดงบประมาณในการว่าจ้างงาน

การที่องค์กรว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามาทำงาน จะช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานประจำ และค่าสวัสดิการต่าง ๆ อีกด้วย

3. ลดภาระงานและความซับซ้อนภายในองค์กร

องค์กรใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมากและมีการแบ่งพนักงานหลายฝ่าย แน่นอนว่ามักเกิดความซับซ้อนในการบริหารงาน รวมไปถึงปัญหาด้านการสื่อสาร โดยการว่าจ้างพนักงานชั่วคราว สามารถลดภาระและความซับซ้อนในโครงสร้างองค์กรได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งบริษัท Outsource ที่มีบริการแบบครบวงจรจะมีการทำเงินเดือนให้กับพนักงานเหล่านั้นโดยตรง องค์กรจึงไม่จำเป็นต้องสละเวลาในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว

4. ง่ายต่อการเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่

หนึ่งในปัญหาของการจ้างพนักงานประจำก็คือการ “รอ” เช่น หากต้องการจ้างพนักงานใหม่ก็ต้องรอการอนุมัติงบประมาณ หรือถ้าอยากจ้างเด็กจบใหม่ไฟแรงก็ต้องรอเรียนจบ ทำให้บางครั้งการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือทำโครงงานใหญ่ต้องล่าช้า เพราะพนักงานไม่พอ ซึ่งการว่าจ้าง Outsource ถือเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรแทบจะทันที ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการจ้างพนักงานประจำ

5. เข้าถึงทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หลายครั้งที่ธุรกิจต้องดำเนินการหรือเริ่มทำอะไรในทิศทางใหม่ ๆ  อย่างไรก็ตามองค์กรอาจยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนั้น ๆ มากพอ การว่าจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource ที่เป็นบุคคลผู้เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์สำหรับงานเฉพาะทาง ย่อมเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

การจ้างพนักงานชั่วคราวจากบริษัท Outsource สามารถให้ประโยชน์กับองค์กรและธุรกิจในหลากหลายด้าน ทั้งการเริ่มต้นงานที่รวดเร็ว ลดความซับซ้อน ได้บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และอีกมากมาย ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคการทำงานสมัยใหม่

สำหรับองค์กรใดที่ต้องหาบุคลากรชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทาง ManpowerGroup Thailand พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรของคุณ

เพราะเราคือ Recruitment Agency ที่มีความเชี่ยวชาญในการหาคนทำงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร เรามีบริการสรรหาพนักงาน Outsourcing อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาและคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม การทำ Payroll การฝึกอบรม บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน  รวมไปถึงให้คำปรึกษาในด้านการหาคนทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและอุดรอยรั่วได้ในทุกจุด

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]

Website:www.manpowerthailand.com