6 เดือน ที่ผ่านมา -

Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบยอดนิยม ค้นหาอาชีพที่เหมาะสม!

holland code, riasec, personalities test, assessment, personalities, mbti, myers briggs, type indicator, แบบทดสอบอาชีพ, คุณเหมาะกับอาชีพอะไร, บุคลิกภาพ, แบบทดสอบบุคลิกภาพ

​ก่อนหน้านี้ เราเคยแนะนำแบบทดสอบบุคลิกภาพตัวเองของ  Myers-Briggs Type Indicator หรือ แบบทดสอบ MBTI กันไปแล้ว และวันนี้สำหรับใครที่กำลังหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดทางไหน หรืออยากเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสายงานที่ทำดู เพื่อให้คุณรู้และเข้าใจความถนัดด้านอาชีพของตัวเอง แมนพาวเวอร์ชวนมารู้จักกับ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบความเหมาะสมทางอาชีพระดับโลก !!!

แบบทดสอบที่บริษัทให้ทำก่อนเข้าทำงาน แม่นยำจริงมั้ย มันช่วยได้จริง ๆ หรอ?

ปัจจุบันแทบจะทุกบริษัท จะมี Personal Assessment หรือแบบทดสอบบุคลิคภาพให้พนักงานใหม่ทำก่อนที่จะเรียกสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์ไปแล้วก็ตาม

หลายคนอาจสงสัยว่าบุคลิกภาพสำคัญต่อการเลือกอาชีพได้ยังไงใช่มั้ยคะ?

จริง ๆ แล้วบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพเป็นอย่างมาก ดังทฤษฎีของ John L. Holland นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัย จอห์น ฮอพคิน ในช่วงทศวรรษ 1950 ที่เชื่อว่าบุคลิกภาพจะสะท้อนผ่านการเลือกอาชีพของคน โดยเหตุผลของการเลือกอาชีพนั้นเกิดมากจากการผสมผสานกันทางความคิดระหว่างความเข้าใจต่อตนเองและความเข้าใจต่ออาชีพที่เลือก

สำหรับใครที่อยากหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดทางไหน หรืออยากเปลี่ยนงาน ลองศึกษา และทำแบบทดสอบนี้ไปพร้อม ๆ กันที่ https://openpsychometrics.org/tests/RIASEC/ นะคะ

แบบทดสอบบุคลิกภาพนี้แบ่งอาชีพต่าง ๆ ตามความบุคลิกภาพและความสนใจออกเป็น 6 แบบ คือ

  1. Realistic (รูปธรรม จับต้องได้) : รักการปฏิบัติ ชอบอยู่กับสิ่งของหรือสัตว์ มากกว่าเรื่องความคิดหรือผู้คน ชอบเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้  เน้นความ Active เข้าใจอะไรที่ซับซ้อนได้ เช่น การแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ การดูแผนที่ อ่านพิมพ์เขียว การซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เก่งงานฝีมือ ทำอาหาร หรือการอบขนม

    อาชีพที่เหมาะสม : วิศวกร, ช่างเทคนิค ,ช่างไฟ ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง, ช่างยนต์, นักสำรวจ, ช่างตัดเสื้อ, งานประมง, พนักงานป่าไม้, นักกีฬา, ครูสอนพละ, เทรนเนอร์, นักประดิษฐ์, นักเดินเรือ, การขนส่ง

  2. Investigative (นักวิชาการ) : ชอบคิดวิเคราะห์ สังเกต ตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ปัญหา ใช้ทักษะทางปัญญา

    อาชีพที่เหมาะสม : สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, นักเทคนิคการแพทย์, เภสัชกร, นักโบราณคดี, ครูสอนคณิต สอนวิทยาศาสตร์, นักสืบ, นักวิจัย, นักสถิติ, นักเคมี ,นักชีววิทยา ,นักฟิสิกส์, นักดาราศาสตร์, นักสมุทรวิทยา, นักธรณีวิทยา, นักภูมิศาสตร์, นักอุตุนิยมวิทยา, นักมานุษยวิทยา

  3. Artistic (ศิลปิน) : เจ้าแห่งไอเดีย ความเป็นตัวของตัวเอง ชอบการคิดนอกกรอบและออกแบบสร้างสรรค์ มีสุนทรียะ และรักความบันเทิง 

อาชีพที่เหมาะสม : ผู้กำกับการแสดง, ครูสอนภาษา, ผู้สื่อข่าว, ครูสอนการละคร, ครูสอนนาฏศิลป์, นักแปล, นักปรัชญา, ครูสอนดนตรี, นักดนตรี, นักโฆษณา, นักแสดง, งานในวงการบันเทิง, นักประชาสัมพันธ์, ดีไซน์เนอร์, นักวิจารณ์,

สถาปนิก, จิตรกร, นักแต่งเพลง, ช่างภาพ

  1. Social (นักสังคม) : ชอบพบปะผู้คนและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ให้ความรู้พูดคุย ช่วยเหลือผู้อื่น รักในการบริการ

อาชีพที่เหมาะสม : วิทยากร, นักสังคมสงเคราะห์, พนักงานบริการ, นักวิชาการ, พยาบาล, ครู, บรรณารักษ์, นักโภชนาการ, ล่าม, ไกด์ท่องเที่ยว, นักจิตวิทยา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, นักการทูต

  1. Enterprising (กล้าได้กล้าเสีย) : นักโน้มน้าวสายลุยที่ชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย พูดจาโน้มน้าวคนเป็น มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก 

อาชีพที่เหมาะสม : เจ้าของธุรกิจส่วนตัว, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, นักการตลาด, นายหน้า, นายธนาคาร, นักการเมือง, ทนายความ, ผู้พิพากษา, อัยการ, ไลฟ์โค้ช, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

  1. Conventional (มีระเบียบแบบแผน) นักจัดการที่มีระบบแบบแผน มีความรับผิดชอบ ละเอียดถี่ถ้วน ชอบทำงานกับตัวเลข งานเก็บข้อมูล หรืองานที่ต้องการความเป็นระเบียบ

อาชีพที่เหมาะสม : บัญชี, เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ธนาคาร, รับราชการ, ผู้ช่วยบรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่สรรพากร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน, นักสถิติ, ดูแลสต็อกสินค้า, พนักงานไปรษณีย์

ทำแบบทดสอบแล้ว อย่าลืมมาหางานกับแมนพาวเวอร์นะคะ มีงานหลากหลายตำแหน่งรอคุณอยู่ !

กำลังมองหางาน คลิกเลย https://www.manpowerthailand.com/jobs