6 เดือน ที่ผ่านมา -

แนะ 6 วิธีเขียนประกาศรับสมัครงาน และเทคนิคการเขียนประกาศรับสมัครงานให้ได้ผล

การเขียนประกาศรับสมัครงาน ทำอย่างไร

​ในการหาบุคลากรหรือหาคนทำงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ แน่นอนว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จำเป็นต้องคัดเลือกผู้สมัครอย่างเคร่งครัด แต่ก่อนจะถึงขั้นตอนดังกล่าว ต้องมีการลงประกาศรับสมัครงาน ซึ่งอาจมีหลายครั้งที่ประกาศรับสมัครไปแล้ว แต่ไม่มีคนสนใจส่งเรซูเม่เข้ามา หรือมีการยื่นสมัครงาน แต่ก็ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่ได้ประกาศไว้ เนื่องจากการเขียนประกาศรับสมัครงานที่ไม่ชัดเจน

ดังนั้น แมนพาวเวอร์ จะมาแนะนำวิธีเขียนประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ ดึงดูดคนหางานผู้มีคุณสมบัติที่ใช่ ตรงกับความต้องการขององค์กรที่สุด

6 ทริคการเขียนประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ

1. ชื่อ “ตำแหน่งงาน” ต้องชัดเจน

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะขาดไปไม่ได้ในประกาศรับสมัครงาน คือ ตำแหน่งงาน ซึ่งถือเป็น Keyword สำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครงาน อย่างไรก็ตาม แต่ละองค์กรอาจมีชื่อตำแหน่งงานที่แตกต่างกันไป โดยทางที่ดี คือ ควรเขียนชื่อตำแหน่งงานให้กระชับ เข้าใจว่าต้องทำงานอะไร ซึ่งอาจเป็นชื่อภาษาไทยและกำกับด้วยชื่อภาษาอังกฤษในวงเล็บ เช่น ผู้จัดการด้านโซเชียลมีเดีย (Social Media Officer) เป็นต้น ก็จะช่วยให้ผู้สมัครทำความเข้าใจง่ายขึ้น

2. รายละเอียด “หน้าที่และความรับผิดชอบ” ต้องครอบคลุม

รายละเอียดอันดับต่อมาที่ HR ควรให้ความสำคัญคือ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) โดยหลัก ๆ จะประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

  • วัตถุประสงค์

  • หน้าที่ที่ต้องทำ

  • เป้าหมายที่คาดหวัง

หน้าที่ของตำแหน่งงานอาจมากน้อยแตกต่างกันไป โดยองค์กรขนาดเล็ก ที่มีพนักงานไม่เยอะมากอาจมอบหมายหน้าที่ที่มากกว่า ซึ่ง HR ควรเขียนจำกัดความให้เข้าใจง่าย สั้น และกระชับมากที่สุด โดยแนะนำให้ควรมีรายละเอียดไม่เกิน 15-20 ข้อ หลีกเลี่ยงไม่เขียนเกินความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงาน

3. ระบุ “คุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถ” ที่องค์กรต้องการ

หากองค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงสำหรับตำแหน่งงานใดงานหนึ่ง ก็ควรระบุเอาไว้ให้ชัดเจนขณะประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ระดับการวัดผลต่าง ๆ เช่น IELTS, TOEIC ไปจนถึงทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรงอย่าง สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่ หรือทักษะ Soft Skill อื่น ๆ นอกจากนี้ เมื่อเขียนประกาศรับสมัครงาน ควรเจาะจงรายละเอียด อาทิ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้เป็นอย่างดี

เท่านี้ HR และองค์กรก็จะได้พบกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับเนื้องานของตำแหน่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น เพราะการระบุทักษะอย่างละเอียดนั้นถือเป็นการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ทำให้สามารถ Short list รายชื่อผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

4. “เงินเดือน” สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครทุกคนอยากทราบ

หนึ่งในวิธีลงประกาศรับสมัครงานให้สามารถดึงดูดคนที่ใช่นั้นต้องระบุจำนวนเงินเดือนเอาไว้ด้วยเสมอ เพราะการไม่บอกเงินเดือน อาจทำให้ประกาศรับสมัครงานถูกปัดตกโดยผู้สมัครได้ง่าย ๆ ซึ่ง HR ไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินที่แน่นอนลงไปในใบประกาศ เนื่องจากอัตราจ้างของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน อาจขึ้นอยู่กับงบประมาณของบริษัทในไตรมาสนั้น ๆ แต่แนะนำให้เขียนแจ้งระบุเป็นช่วงเงิน เช่น 20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน

นอกจากจะเป็นข้อพิจารณาของผู้สมัครแล้ว ตัวเลขเงินเดือนยังทำให้มีโอกาสในการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ในตลาดแรงงาน เพื่อดึงดูดผู้ที่มีทักษะเข้าสู่องค์กรเราได้มากกว่านั่นเอง

วิธีเขียนประกาศรับสมัครงาน ให้มีประสิทธิภาพ

5. “สวัสดิการ” อาวุธสำคัญช่วยเอาชนะองค์กรคู่แข่ง

ในการเขียนประกาศรับสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หางาน โซเชียลมีเดีย หรือตามแพลตฟอร์มอื่น ๆ เรื่องของสวัสดิการถือเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ เนื่องจาก ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ประกอบกับเทรนด์คนทำงาน Gen Z ที่มองหาสวัสดิการหรือเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม ก่อนตัดสินใจสมัครทำงาน ซึ่งในอนาคตกลุ่มคน Gen Z จะเป็นแรงงานสำคัญอย่างแน่นอน

พอทราบอย่างนี้แล้ว ก่อนที่จะเขียนประกาศรับสมัครงานครั้งต่อไป ควรคำนึงเอาไว้ว่าบริษัทเรามีสวัสดิการอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งบ้าง เช่น โบนัสประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือน วันหรือเวลาที่พนักงานสามารถ Work From Home ได้ ส่วนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิประกันสังคม วันลา-หยุดตามกฎหมายก็ต้องไม่ขาด และอาจมีการนำเสนอสวัสดิการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเติบโตขององค์กร ซึ่งนอกจากจะดึงดูดคนเก่งเข้ามาแล้ว ยังทำให้บุคลากรปัจจุบันอยากอยู่กับองค์กรต่อไปเรื่อย ๆ ด้วย

6. บอก “ข้อมูลบริษัท” ให้ผู้สมัครรู้จักมากขึ้น

การระบุข้อมูลบริษัทลงไปในประกาศรับสมัครงาน หรือในโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มหางานต่าง ๆ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กหรือบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ควรมีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา ธุรกิจที่ทำ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สมัครงานด้วย

การเขียนประกาศรับสมัครงานนั้นมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายจุดที่ต้องใส่ใจ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อค้นหาคนทำงานที่ใช่ มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ต้องกังวลหรือทุ่มเวลาไปกับขั้นตอนการคัดเลือกให้มากเกินจำเป็น

หากธุรกิจหรือองค์กรต้องการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพ ManpowerGroup Thailand พร้อมมอบบริการที่ตอบโจทย์และตอบสนองกับการพัฒนาธุรกิจคุณ

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริการจัดหาพนักงานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]