ประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมา -

ดัชนีแรงงานภาพรวมการวิเคราะห์ระดับโลกประจำปี พ.ศ. 2564

Thumbnail

​ดัชนีแรงงานภาพรวมได้วัดความสะดวกในการจัดหา, การว่าจ้างและการรักษาพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำ มาเป็นระยะเวลาแปดปีแล้ว ดัชนีแรงงานภาพรวมเป็นดัชนีเดียวในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ มากกว่า 200 รายการ ในตลาดแรงงานที่แข่งขันกัน 75 แห่ง โดยให้มุมมองเชิงเปรียบเทียบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสี่ประเภทหลัก ได้แก่ การจัดหาแรงงาน, ความคุ้มค่า, ระเบียบข้อบังคับและประสิทธิผลของแรงงาน

เอกสารฉบับนี้จะพิจารณาข้อมูล TWI ระดับมหภาคอย่างละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อระบุลักษณะตลาดของตลาดที่เติบโตเต็มที่, ตลาดเกิดใหม่และตลาดที่อยู่ในกระบวนการบ่มเพาะ โดยพิจารณาเฉพาะโอกาสสำหรับการลงทุนในกลุ่มเติบโตหลักสามกลุ่ม ได้แก่ บริการดิจิทัล, การผลิตขั้นสูงและพลังงานสะอาด รายงานฉบับย่อสามฉบับจะถูกเผยแพร่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและกลยุทธ์ ที่นำไปใช้ได้จริงในการดูแลและรักษาบุคลากรศักยภาพสูงที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีเพื่อที่จะเติบโต

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม (EN/TH)