7 เดือน ที่ผ่านมา -

ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวว่างงานออนไลน์ ด้วย 5 สเต็ปง่ายๆ

Manpower 1 (1)

ไม่ว่าจะออกจากงาน ด้วยการถูกจ้างออก หรือการจำเป็นต้องลาออกทั้งๆ ที่ยังหางานใหม่ไม่ได้ นับเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สามารถเกิดขึ้นได้ และเชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอแน่นอน ซึ่งการขึ้นทะเบียนว่างงาน และเข้ารับการรายงานตัวว่างงาน ถือเป็นหนึ่งในการรักษาสิทธิ์ที่พึงมีของผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่สิทธิ์ที่ว่านั้นหลายคนอาจไม่ทราบมาก่อน 

ดังนั้นในบทความนี้จะพาทุกคนมารักษาสิทธิ์ของประกันสังคมที่เราจ่ายกันไปในทุกเดือน ทั้งวิธีการลงทะเบียนว่างงาน การรายงานตัวว่างงานผ่านเว็บไซต์ และสิทธิต่างๆ ที่เราจะได้รับจากการลงทะเบียนว่างงานกัน 

ใครที่ขึ้นทะเบียนว่างงานได้บ้าง?

สำหรับใครที่สงสัยว่าใครบ้าง ที่มีสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน เบื้องต้นจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือลูกจ้างที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นประจำ โดยจะต้องเป็น

 • ผู้ลาออกจากงาน 

 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง 

 • สิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 • การถูกไล่ออก 

โดยจะต้องอายุไม่เกิน 55 ปี จึงจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนว่างงานได้ และต้องขึ้นทะเบียนหางานกับสำนักงานจัดหางานภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากงาน โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

 4. หนังสือรับรองการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือสปส. 6-09 

 5. (ถ้ามี) หนังสือหรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง 

 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน


โดยวิธีการขึ้นทะเบียนว่างงานสามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้ 2 วิธี คือ การไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ตามภูมิลำเนาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่สะดวก และการขึ้นทะเบียนออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกโดยวิธีการลงทะเบียนมี 5 สเต็ปง่ายๆ ดังนี้

1. กดเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th เมื่อหน้าเว็บไซต์โหลดเสร็จจะมีหน้าต่างขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการ” จากนั้นในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนให้คลิก “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” แล้วใส่เลขบัตรประชาชนและกำหนดรหัส แต่ในกรณีที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ใส่เพียงเลขบัตรประชาชนและกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

2. อ่านข้อตกลงต่างๆ จากนั้นคลิกยอมรับและคลิก “ขั้นตอนต่อไป” จากนั้นกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน คลิก “ตรวจสอบ”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว แนบรูปถ่าย (ถ้ามี) คลิก “ลงทะเบียน”

4. คลิก “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” 

5. จากนั้นยื่นเอกสารออนไลน์หรือส่งเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาที่สะดวก รายเอกสารประกอบด้วย

 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

 • แบบฟอร์ม สปส 2-01/7

 • สำเนาบัตรประจำประชาชน

 • สำเนาบัญชีธนาคาร

เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานตัวว่างงานตามกำหนดได้ผ่านเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th หรือใครที่สะดวกก็สามารถนำใบรายงานตัวไปรายงานตนได้ที่สำนักงานจัดหางานที่สะดวก หากไม่สะดวกตามวันเวลาที่กำหนด ก็ยังสามารถมารายงานตัวว่างงานได้ล่วงหน้าหรือหลังวันนัดไม่เกิน 7 วันโดยนับรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์และนักขัตฤกษ์ได้ในเว็บไซต์ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีหลังจากการรายงานตัวไม่เกิน 7 - 15 วัน

สิทธิ์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวว่างงาน

หลังจากขึ้นทะเบียนและรายงานตัวว่างงานแล้ว จะมีการได้รับสิทธิ์ชดเชยแต่ละกรณี ดังนี้

 • กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย (รายได้สูงสุด 15,000 บาท) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปี โดยก่อนที่จะถูกเลิกจ้างจะต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง ซึ่งผู้ที่ถูกเลิกจ้างจะต้องรายงานตัวว่างงานทุกครั้งตามที่กำหนดห้ามขาด 6 ครั้ง หากได้งานใหม่จะต้องเข้าไปให้ข้อมูลว่าได้งานใหม่แล้วตอนที่รายงานตัว

 • กรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างงาน จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย (รายได้สูงสุด 15,000 บาท) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปี โดยจะต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออกเอง และจะต้องรายงานตัวว่างงาน 3 ครั้ง

นอกจากนี้ หลังจากขึ้นทะเบียนแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการจากประกันสังคมต่อไปอีก 6 เดือน 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้เงินชดเชยและได้สิทธิประกันสังคมก็ตาม แต่จำนวนเงินที่ได้รับก็มีการจำกัดตามระยะเวลา ดังนั้นหลังจากการขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว ก็ควรหาแผนสำรองอย่างการค้นหางานใหม่ที่ใช่ ซึ่งการใช้บริการบริษัทจัดหางานนับเป็นตัวเลือกที่จะช่วยประหยัดเวลาในการหางานได้อย่างมาก และมีโอกาสได้งานที่เหมาะสมกับประสบการณ์ ความชอบ ความถนัด และรวมถึงการได้ทำงานในองค์กรที่ใช่

โดยบริษัทจัดหางานมืออาชีพในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมหนีไม่พ้น ManpowerGroup Thailand บริษัทจัดหาคนงานช่วยให้พบกับงานที่ใช่ ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการคัดเลือกงาน ซึ่งมีงานในทุกสาขาวิชาชีพ ทุกสายงาน และทุกระดับ รวมถึงยังมีทั้งงานประจำ งานสัญญาจ้าง งานชั่วคราวให้เลือกได้อีกด้วย

สำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ที่นี่ สามารถที่จะค้นหางานที่ใช่ได้ทันทีผ่านตัวเลือกแถบเมนูด้านซ้ายที่จะมีเมนู ‘ผู้สมัครงาน’ ที่สามารถค้นหางานหรือติดต่อกับ Recruiter เพื่อส่งประวัติ อีกทั้งยังสามารถกรอกชื่อตำแหน่งหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับงานและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อให้พบกับงานที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นสามารถกดปุ่มสีส้ม Apply Now เพื่อสมัครงาน จากนั้นเพียงรอเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อสอบถามเบื้องต้นและช่วยคัดสรรงานที่เหมาะสมให้

สุดท้ายนี้ใครที่ขึ้นทะเบียนว่างงานเสร็จแล้ว ต้องห้ามลืมไปรายงานตัวว่างงานในวันที่กำหนดเพื่อได้รับเงิน และลองให้ ManpowerGroup Thailand ช่วยหางานที่ใช่กัน

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา 

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: recruitmentthailand@manpower.co.th

Website: www.manpowerthailand.com