มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

ธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง ในการเลือก HR Consultant?

[Manpower] Seo Feb C01 1

​ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้องค์กรและบริษัทต่าง ๆ ล้วนต้องการหาคนทำงานที่เป็นบุคลากรคุณภาพ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามาดูแล ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การคัดสรรและพัฒนาบุคลากร งานเอกสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้การดูแลพนักงานบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

เพราะบ่อยครั้งที่หลายองค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การพัฒนาบุคลากรล่าช้าลง และหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือการหา “HR Consultant” หรือ “ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล” เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ แต่ถึงอย่างนั้น การเลือกบริษัท HR Consultant ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นควรพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง?


ข้อควรคำนึง ในการเลือกบริษัท HR Consultant

เป็นที่ทราบกันดีว่า HR Consultant คือ บุคลากรหรือบริษัทที่เข้ามาช่วยเหลือแผนกบุคคลของธุรกิจ ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นบริษัท Outsource ให้กับ HR ภายในองค์กรนั่นเอง โดยขอบเขตการให้บริการของบริษัทแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกันออกไป ดังนั้นองค์กรควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างละเอียด  เพื่อค้นหา HR Consultant ที่เข้ากันได้ดีกับธุรกิจ และช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันว่ามีข้อควรคำนึงในการเลือกที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างไรบ้าง

1.ความน่าเชื่อถือ

เรื่องของ “ความน่าเชื่อถือ” นับว่าเป็นปัจจัยหลักที่ธุรกิจต้องคำนึงถึง เนื่องจาก HR Consultant นั้นจะต้องมีการทำงานร่วมกับ HR Corporate หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธุรกิจ มีการเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน เงินเดือน กระบวนการดำเนินการ โครงสร้าง รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรอีกด้วย เพื่อที่จะวางแผนคิดโซลูชันร่วมกันกับธุรกิจนั่นเอง ดังนั้นการมองหา HR Consultant ที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนเป็นอันดับแรก

2.ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

บริษัท HR Consultant แต่ละแห่งนั้นมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป บางบริษัทอาจมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับธุรกิจ SME เล็ก ๆ ส่วนบางบริษัทอาจมีประสบการณ์และความสามารถในการสนับสนุนองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความเชี่ยวชาญในด้านของ        “กลุ่มอุตสาหกรรม” ที่บริษัท HR Consultant นั้น ๆ มีอีกด้วย เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หรือธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะหากขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์บุคลากรและตัวองค์กรแล้ว การดำเนินการหรือปฏิบัติงานอาจมีแต่ความท้าทายและปัญหาเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งไม่เกิดผลลัพธ์ จึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรต้องสอบถามถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่บริษัท Outsource นั้น ๆ มี

ข้อควรคำนึง ในการเลือกบริษัท HR Consultant

3.ขอบเขตการให้บริการ

อย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้น ขอบเขตการให้บริการของ HR Consultant แต่ละแห่งแตกต่างกัน ในการเลือกบริษัท HR Consultant ต้องพิจารณาเอาไว้เสมอว่าขอบเขตการบริการที่มีนั้นครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร ที่สำคัญคือต้องสามารถแก้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ธุรกิจมีอยู่ในปัจจุบันด้วย ทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์งานบุคคลและองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจด้วยนั่นเอง และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้น การเลือก HR Consultant ที่ให้บริการแบบ Full Service อาจเป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจ SME หรือธุรกิจเล็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มวางแผนพัฒนาองค์กร

4.แผนการดำเนินงาน

การวางแผนการดำเนินงาน หรือ Action Plan เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของHR Consultant ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้เลยทีเดียว โดยก่อนที่ธุรกิจจะตัดสินใจเลือกบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ควรทำการตรวจสอบแผนดำเนินงานหรือขอให้บริษัทที่ปรึกษานำเสนอแผนการเสียก่อน เพราะแผนการดำเนินงานนั้นไม่เพียงช่วยกำหนดความต้องการและเป้าหมายขององค์กรอย่างเจาะจงเท่านั้น แต่ถือเป็นการบ่งบอกถึงขอบเขตการทำงาน และระยะเวลาการดำเนินการ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มงานนั่นเอง

5.ค่าบริการ

งบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ธุรกิจต้องบริหารอย่างระมัดระวัง แน่นอนว่าการว่าจ้าง HR Consultant ย่อมเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงควรสอบถามถึงค่าบริการด้วย โดยอาจลองพิจารณาหลาย ๆ บริษัท และเปรียบเทียบค่าบริการ และบริการที่จะได้รับ เพื่อพิจารณาว่าบริษัท Outsource ไหนสามารถตอบโจทย์และมีความคุ้มค่าต่อองค์กรมากที่สุด

การมี HR Consultant ที่ดีสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรเองก็ดีหรือบุคลากรก็ดี ทั้งนี้ในการเลือกบริษัท HR Consultant ต้องไม่ลืมที่จะพิจารณาข้อควรคำนึงต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปในบทความนี้ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์จะได้พบกับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ตรงต่อความต้องการของธุรกิจ

องค์กรหรือธุรกิจใดที่กำลังมองหาที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่ ManpowerGroup Thailand มีบริการ HR Consultant อีกทั้งยังเป็น Recruitment Agency ที่มีความเชี่ยวชาญในการหาคนทำงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร พร้อมให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการ การสรรหาบุคลากรประจำ ชั่วคราว สัญญาจ้าง การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน การดำเนินการเอกสารด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานชาวต่างชาติ รวมไปถึงให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าแมนพาวเวอร์กรุ๊ปสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ในทุกจุด

Manpower เก่งหาคน ถนัดหางาน “We Love our Jobs”

บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]

Website:www.manpowerthailand.com